Site pictogram Tilburgers.nl

Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark geannuleerd

Update, woensdag 20 mei, 10.30 uur: De discussie wordt voortgezet op vrijdag 22 mei. Het tijdstip is nu nog niet bekend, maar zal in deze agenda te vinden zijn. Dinsdag 19 mei heeft het College van B&W per brief aan de raad meegedeeld dat de voorheen vertrouwelijke stukken (de nieuwe concept-overeenkomst met VolkerWessels) nu niet meer vertrouwelijk is en in de openbaarheid kan wordenbesproken in de commissievergadering. Op vrijdag 1 juni zal de raad een definitief besluit nemen over het gehele voorstel.

stadskantoor-3_IINadat afgelopen week bekend werd dat projectontwikkelaar Volker Wessels het pand Stadskantoor 3 aan de Stadhuisstraat wil kopen om het te verbouwen voor Primark, is er commotie ontstaan over de kans dat de afspraken tussen de gemeente en VolkerWessels in strijd zijn met de Europese regels tegen ontoelaatbare staatssteun. Dit is één van de bezwaren die andere vastgoedeigenaren in de binnenstad per brief naar voren hebben gebracht.

Op maandagmiddag 18 mei, nog voor aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, waarin het voorstel zou worden besproken, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder schriftelijk de vragen beantwoord die door verschillende raadsleden zijn gesteld. Hieruit blijkt onder meer dat de eerste recht op koop voor VolkerWessels uit de afspraken is geschrapt, maar dat nam niet weg dat de overige bezwaren zijn weggenomen. Zou worden besproken, want op de valreep werd de kwestie door een krappe meerderheid in de commissie van de agenda gehaald.

05-19-2015 2134Leegstand  Binnenstad Pieter VreedepadDe reden dat de ontwikkelingen rond Stadskantoor 3 en VolkerWessels niet werden behandeld lag in het feit dat er een aantal documenten het stempel ‘vertrouwelijk’ hebben gekregen, waar onder andere raadsleden Joost Möller (VVD) en Hans Smolders (LST) bezwaar tegen maakten; volgens hen is er geen enkele reden om deze documenten vertrouwelijk te houden. Vertrouwelijkheid van documenten kan op twee manieren opgeheven worden; door een besluit van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) of door de raad tijdens een gemeenteraadsvergadering. Een krappe meerderheid in de commissie (11 tegen 10) steunde het voorstel van Joost Möller en de discussie werd voor deze avond geannuleerd. Dinsdag 19 mei vergadert het College van  B&W en kan de vertrouwelijkheid worden opgeheven. In dat geval wordt de discussie vrijdagmiddag 22 mei gevoerd. Zo niet, dan is er een kans dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven in de raadsvergadering van 1 juni.

Insprekers

Ondanks dat de discussie over het Stadskantoor 3, VolkerWessels en de Primark was geannuleerd, waren de twee insprekers die zich hiervoor hadden gemeld, welkom om hun inbreng te laten horen. Immers, insprekers mogen wél onderwerpen bespreken die niet op de agenda (meer) staan.

Insprekers waren Rob van Nieuwkerk, eigenaar van diverse groot-winkelpanden en sprekend namens vastgoedeigenaren Corío en Royalton Hill, waaronder Pieter Vredeplein, Hema, Berschka, Zara en veel andere grote winkels vallen, en Marlous Mutsaerts, voorzitster van de Ondernemersvereniging Binnenstad (S.O.B.T.). Beide hadden een elkaar tegensprekend pleidooi. Waar Rob van Nieuwkerk tal van bezwaren opnoemde tegen de verbouwing van Stadskantoor 3 door VolkerWessels voor Primark, was Marlous Mutsaerts een uitgesproken voorstandster van het plan.

opheffingsuitverkoop, leegstandRob van Nieuwkerk uitte zijn zorgen met een zevental punten. Hij heeft, van het gedeelte van de overeenkomst dat wel openbaar was, voorgelegd aan advocaten en die hebben verteld dat er sprake is van staatssteun. Hij kondigde aan niet te schromen om de Europese Commissie in te schakelen als de gemeente het plan toch door zou zetten. Ook heeft hij bezwaar aangekondigd tegen de bouwvergunning, omdat het gebouw Stadskantoor 3 een opervlakte heeft van hooguit 4.200 vierkante meter, terwijl in de overeenkomst sprake is van een winkeloppervlakte van 7.800 vierkante meter, terwijl niet duidelijk wordt, hoe dat kan. Ten derde willen de vastgoedeigenaren in het verweer tegen het plan van de gemeente om VolkerWessels/Primark vrij te stellen van een bijdrage aan het parkeerfonds, waar elke ondernemer in de Binnenstad aan moet bijdragen. Het gaat hier dan om ongeveer 2 miljoen euro die niet hoeft te worden betaald.Over Primark als publiekstrekker voor de Binnenstad voegde hij toe: “Wie is nog recentelijk in Nijmegen geweest? Of in Zaandam? Primark trekt veel mensen die alleen naar de Primark gaan en juist niet hun geld in de rest van de stad uitgeven, het is géén zaligmakende koppeling.” Ten slotte haalde hij het door de gemeente gewenste Winkelrondje aan. “Door crisis en voortschrijdend inzicht zou bij de raad moeten leven dat de ladderstructuur niet werkt bij een leegstand van 8%, zo smeer je de leegstand alleen maar uit.  Er zijn nu 19 leegstaande panden (foto’s op .pdf) en ook Berschka heeft inmiddels opgezegd, Men at Work en de Sting hebben aangegeven weg te willen, de Hema wil halveren en V&D wil van 17.000 vierkante meter naar 9.000 vierkante meter.”

groentes copyMarlous Mutsaerts: “Wij willen echt dat dit stuk van de stad ontwikkeld wordt, het zou slecht zijn als Primark aan het Pieter Vreedeplein zou komen en niet hier. Het zou goed zijn als de loop door het hele centrum gaat komen. Denk ook aan de Heuvelstraat, ook voor hen zou het goed zijn als de Primark hier zou komen. De toename van passanten is met 25% toegenomen door de komst van Primark in andere steden; als je meer passanten hebt, heb je meer kansen om te verkopen. Onze achterban is ook bezorgd om de leegstand, maar ook bouwmarkten en Ikea zijn de trek naar de binnenstad aan het maken en daar liggen kansen. Leegstand van een groter pand is ook een kans. Een grote markthal of versmarkt zou een goede en welkome aanvulling zijn om mensen voor eerste levensbehoeften naar de binnenstad te halen.”

Mobiele versie afsluiten