Site pictogram Tilburgers.nl

Drie miljoen financieel kwetsbare Nederlanders

Eén miljoen mannen en twee miljoen vrouwen in Nederland waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Ze hebben geen inkomen uit betaald werk of hun inkomen uit betaald werk ligt onder de netto bijstand van een alleenstaande. In 2016 bedroeg de grens om financieel kwetsbaar te zijn, voor mensen met een inkomen onder de 11260 euro per jaar,  940 euro per maand. Ofwel 70 procent van het wettelijke netto minimumloon.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen en 35 procent van de vrouwen een betaalde baan, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit de nieuwe analyses van het CBS die woensdag 11 oktober 2017 zijn gepubliceerd.

In 2016 waren ruim 2 op de 10 mannen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd financieel kwetsbaar. Daarbij zijn scholieren en studenten buiten beschouwing gelaten. Van de 1 miljoen financieel kwetsbare mannen moest 65 procent rondkomen van een uitkering. Waarvan 28 procent van een bijstandsuitkering, gevolgd door 21 procent van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 10 procent van een werkloosheidsuitkering en 6 procent van een pensioenuitkering. Dit waren ook vaak degenen die zich al vier jaar of langer in financieel kwetsbare positie bevonden. 27 procent had weliswaar betaald werk, maar verdiende minder dan het bijstandsniveau. Dit kwam doordat ze een kleine baan hadden, ze niet het hele jaar door werkten of als zelfstandige verlies leden of een bescheiden winst hadden. Daarnaast kwam het bij mannen relatief vaak voor dat ze een deel van 2016 een uitkering, studiebeurs of helemaal geen inkomen hadden.

Bij de financieel kwetsbare vrouwen had 23 procent helemaal geen inkomen. Vrijwel altijd waren dit gehuwde of samenwonende vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner. Bij financieel kwetsbare vrouwen ontving 17 procent een bijstandsuitkering en was 13 procent afhankelijk van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een te korte werkweek was bij de 35 procent werkende financieel kwetsbare vrouwen de belangrijkste reden dat hun verdiende inkomen niet boven het bijstandsniveau uitkwam.

Financieel kwetsbare mannen zijn vaak jonger dan 25 jaar, terwijl financieel kwetsbare vrouwen vaker van middelbare leeftijd zijn (35 tot 55 jaar). Jonge mensen die financieel kwetsbaar zijn, hebben dikwijls een kleine baan of een flexbaan die minder goed betaalt. Financieel kwetsbare vrouwen van middelbare leeftijd hebben meestal een kleine baan. Van zowel mannen als vrouwen die financieel kwetsbaar zijn is meer dan 30 procent 55-plusser. De mannen van 55 jaar of ouder hebben vaak een uitkering, terwijl de vrouwen meestal geen eigen inkomen hebben.

Met de herstellende economie is de financiële kwetsbaarheid in 2016 bij zowel mannen als bij vrouwen iets teruggelopen. In 2016 was 21 procent van de mannen financieel kwetsbaar, tegen 41 procent van de vrouwen. Twee jaar eerder was dat respectievelijk 23 procent en 43 procent.

Bron: CBS

Mobiele versie afsluiten