Site pictogram Tilburgers.nl

Dure vervanging dakterras zonder inspraak

Het dakterras. Foto: Arjan Bruinsma

Gastbijdrage van Arjan Bruinsma, bewoner wooncomplex Theresia’s Rozen.

Afgelopen week kregen de bewoners van alle koophuizen bij het Wooncomplex Theresia’s Rozen een e-mail van hun Vereniging van Eigenaren (VVE) met daarin een extra, eenmalige factuur.    Of ze maar even  € 12.527,-  willen betalen. U vindt vast ook dat dit heel erg veel geld is. Als er niet binnen twee maanden betaald wordt, staat de deurwaarder voor de deur. Ikzelf ben overigens een van deze bewoners.

Algemeen dakterras


Een deel van het dakterras. Foto Arjan Bruinsma

We hebben in het wooncomplex, opgeleverd in 2009, een algemeen dakterras aan de binnenkant dat over het hele complex loopt. Deze is niet goed aangelegd, er zijn al sinds het begin problemen mee, mensen glijden uit etcetera. De vervanging kost een paar ton. Verdeeld over de kopers is dat de genoemde €12.527 per woning.

WonenBreburg
Nu moet u weten dat ongeveer 60 % van het complex uit huurwoningen bestaat. Deze zijn van woningbouwvereniging WonenBreburg, de bouwer van het pand. De overige 40 % zijn koopwoningen.

In de Vereniging van Eigenaren heeft WonenBreburg, (een commerciële partij) dus altijd een meerderheid van 60 %. Dit percentage wordt later in het verhaal nog belangrijk.

Het complex is 15 jaar geleden gebouwd in opdracht van Wonen Breburg. Die heeft gekozen voor de bewuste dakterrassen, die wellicht goedkoper waren dan andere, betere opties. Een beslissing die genomen werd zonder dat er een bewoner bij betrokken was.

Toen na een jaar of tien de problemen met het dakterras aan het licht kwamen, bleek dat het nodig was deze te vervangen, een zeer dure grap. Wie moest dat gaan betalen? Een normaal mens zou denken, WonenBreburg. Die was toch verantwoordelijk voor de verkeerde keuze van de het eerste dakterras? Maar volgens WonenBreburg is iedere koper medeverantwoordelijk en moet dus meebetalen.

Dit is geen integere handelswijze. De bewoners konden helemaal niet meebeslissen, want ze waren er nog niet bij. Juridisch gezien schijnt WonenBreburg in zijn recht te staan, ongelooflijk! Ieder normaal denkend mens snapt toch dat deze manier van doen niet deugt!

Gerechtelijk onderzoek
Bij een latere vergadering wilden veel VVE-leden door de VVE een gerechtelijk onderzoek laten starten. Er waren namelijk al signalen dat er bij het begin van de bouw negatief geadviseerd zou zijn over de dakterrassen. Het onderzoek zou gaan over de besluitvorming van toen, en of er al dan niet reden was voor een gerechtelijke procedure.

De VVE kon helaas niet de meerderheid van de vergadering achter zich krijgen voor dit onderzoek, omdat, u raadt het al, WonenBreburg 60 % van de stemmen bezit. Die wilde liever geen onderzoek.

Het lijkt erop dat WonenBreburg misbruik maakt van hun machtspositie om financieel voordeel te behalen.
Het bedrag van 12527,- is gigantisch en brengt wellicht een aantal bewoners in grote problemen.

Deze hele toestand heeft iets weg van de toeslagenaffaire. Een regeltje wordt mechanisch en gevoelloos toegepast, en machthebbers zijn onverschillig voor het leed dat gewone mensen aangedaan wordt.

Dit zou toch niet mogelijk moeten zijn in deze tijd van ‘goed bestuur’ en Pieter Omtzigt?

Mobiele versie afsluiten