Site pictogram Tilburgers.nl

€1,2 miljoen per jaar voor arme kinderen in Tilburg

In Tilburg leven bijna 6.000 kinderen in een arm gezin, in huishoudens met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum. Deze kinderen kunnen niet meedoen met andere kinderen omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld sportkleding, het vieren van de verjaardag of het behalen van een zwemdiploma.

De Rijksoverheid heeft voor de jaren 2017 – 2019 extra geld toegezegd voor de verzachting van armoede onder deze kinderen en daarvan komt ruim €2,5 miljoen beschikbaar voor Tilburgse kinderen. €1.276.890,- per jaar.

De gemeenteraad heeft al in november 2016 via een motie (voorstel) opdracht gegeven aan wethouder Hans Kokke om binnen drie maanden met een voorstel te komen waarbij ook de organisaties in de stad betrokken zijn. Echter, in maart 2017 was het voorstel nog niet klaar en werd doorgeschoven naar mei 2017, zodat het op maandag 15 mei 2017 kon worden besproken in de raadscommissie Sociale Stijging. De commissie was echter allesbehalve tevreden met het voorstel, waarin de Stichting Leergeld en het onderwijs het beheer over het budget krijgen.

Wethouder Hans Kokke – SP

Wethouder Hans Kokke legde uit dat het erg lang heeft geduurd voordat er een voorstel kon worden gemaakt omdat er eerst moest worden overlegd met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Daarna heeft hij eerst gesproken met jeugdorganisatie Kart en het onderwijs over hoe deze arme kinderen het beste te bereiken zijn.

Verwarring en daardoor discussie ontstond doordat in het voorstel van de wethouder het erop leek dat de scholen en Stichting Leergeld het beschikbare geld te besteden zouden krijgen, terwijl de raadscommissie veel liever wil dat er één pot komt, het Gelijke Kansen voor Kinderen fonds, waaruit benodigdheden betaald kunnen worden.

In de vergadering van de gemeenteraad van maandag 22 mei 2017 komt de wethouder met een nieuw voorstel, dat in z’n geheel zal worden besproken.

Deze openbare raadsvergadering wordt gehouden in gebouw ‘Het Laken’ aan de Hart van Brabantlaan 12, op de tweede verdieping.

Mobiele versie afsluiten