Spring naar inhoud

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

Op 18 mei 2021 heeft het college van Tilburg besloten om 13.586 m2 grond aan de Kalverstraat te kopen voor 865.000,- van de huidige, particuliere eigenaren. De gemeenteraad gaat hiermee op 14 juni 2021 akkoord.

Deze grond ligt vlakbij de stad en grenst aan de Noorderplas, zodat er een publiekstrekkende functie gerealiseerd kan worden die goed past in de ontwikkelingen van landschapspark Pauwels.

Het college zegt daarover: "De eigenaren van de woningen + omliggende tuin, weiland en bos ten zuiden van de Noorderplas gaven in het najaar van 2020 aan mogelijk te willen verhuizen, vanwege alle ontwikkelingen in hun omgeving. Juist vanwege deze ontwikkelingen in landschapspark Pauwels, is het advies deze grond te kopen."

Document van het College van B&W:

De weersverwachting voor de komende week: temperatuur explodeert met mogelijk een hittegolf. Het wordt een hete week met mogelijk op minstens drie dagen tropische waarden van minstens 30 graden. Dat begint meteen op maandag als de zon de hele dag zal schijnen. Op dinsdag wordt het met 24 tot 25 graden even wat minder warm en is er veel bewolking overgaand in stapelwolken.

Vanaf woensdag stroomt de hitte onze regio binnen. Temperaturen stijgen naar een graad of 33 en die waarde halen we ook op de donderdag. Maar erg prettig wordt het niet. De onstabiliteit neemt flink toe, het wordt broeierig en op het einde van de donderdag kunnen de eerste regen- en onweersbuien vallen. Op vrijdag hebben we daar de hele dag last van en kan misschien nog net de 30 graden gehaald worden. In het weekeinde halen we dat niet meer en wordt het minder warm, maar houdt de wisselvalligheid wel aan

De Perspectiefnota van de gemeente Tilburg verschijnt jaarlijks in juni en is bedoeld om alvast vooruit te kijken naar het volgende jaar. In deze nota staat - in grote lijnen - wat de bestuurlijke en politieke koers gaat worden in de stad, volgens het College. De gemeenteraad kan deze Perspectiefnota nog wijzigen, maar daarna ligt het vast. Deze nota dient vervolgens als aanzet voor de Begroting voor het volgende jaar, die in november wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Tekort: 16,6 tot 21,2 miljoen euro
In de jaren tot en met 2025 verwacht het College een jaarlijks tekort van 16,6 miljoen euro, met eenmalig een tekort van 21,2 miljoen in 2022. Dit komt voor een groot deel door de tekorten op Jeugdzorg en de tegenvallende bijdragen van de Rijksoverheid. Ook het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, en daardoor onduidelijkheid over het financiële beleid voor de toekomst, speelt hier mee. ...lees verder "Perspectiefnota 2022: 16,6 miljoen bij elkaar kaasschaven"

De weersverwachting voor de komende week: droog en zomers warm, alleen op donderdag wat neerslag. We krijgen een mooie en rustige zomerweek.

De temperaturen schommelen rond de 25 graden, waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Daaruit kan in de loop van dinsdag een buitje vallen.

Op donderdag is die kans wat groter, maar daarna keert het droge zomer weer terug. In het weekeinde wordt het wat minder warm.

Deelnemers die uitkijken naar de 33e CZ Tilburg Ten Miles op zondag 26 september 2021 kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De inschrijving is geopend in de  verwachting dat de coronamaatregelen de komende maanden stap voor stap worden versoepeld en veel Nederlanders in de zomer gevaccineerd kunnen zijn.

Afgelopen jaar kon dit sfeervolle Tilburgse evenement niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De startbewijzen van lopers die zich al hadden aangemeld blijven geldig voor de komende editie. Die deelnemers krijgen daar vandaag bericht over. ...lees verder "Inschrijving geopend voor Tilburg Ten Miles"

Persbericht van de Douane, Rijksoverheid.

Pakjes van buiten de EU Foto: Douane

Wie vanaf 1 juli iets koopt in een webshop buiten de Europese Unie (EU) betaalt altijd btw. Ook bij aankopen onder de € 22. Dit komt door de nieuwe EU btw-regels. Uit een peiling in opdracht van de Douane blijkt dat de meerderheid van de Brabanders (54,7%) die het afgelopen half jaar iets kocht in een webshop buiten de EU, nog niet op de hoogte is van de nieuwe EU btw-regels. Daarom start de Douane een campagne om te voorkomen dat online shoppers worden verrast door onverwacht duurder uitvallende aankopen.

Momenteel hoeven bedrijven buiten de EU voor pakketjes tot € 22 geen invoer-btw te rekenen, maar bedrijven binnen de EU wel. Hierdoor kunnen webshops buiten de EU producten goedkoper aanbieden dan Europese webshops. Met de nieuwe regels komt daar verandering in. Dit draagt bij aan een eerlijkere concurrentie met Europese webshops. ...lees verder "Met ingang van 1 juli 2021 betaal je altijd btw over aankopen in webshops buiten de EU"