Spring naar inhoud

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

Persbericht van de Douane, Rijksoverheid.

Pakjes van buiten de EU Foto: Douane

Wie vanaf 1 juli iets koopt in een webshop buiten de Europese Unie (EU) betaalt altijd btw. Ook bij aankopen onder de € 22. Dit komt door de nieuwe EU btw-regels. Uit een peiling in opdracht van de Douane blijkt dat de meerderheid van de Brabanders (54,7%) die het afgelopen half jaar iets kocht in een webshop buiten de EU, nog niet op de hoogte is van de nieuwe EU btw-regels. Daarom start de Douane een campagne om te voorkomen dat online shoppers worden verrast door onverwacht duurder uitvallende aankopen.

Momenteel hoeven bedrijven buiten de EU voor pakketjes tot € 22 geen invoer-btw te rekenen, maar bedrijven binnen de EU wel. Hierdoor kunnen webshops buiten de EU producten goedkoper aanbieden dan Europese webshops. Met de nieuwe regels komt daar verandering in. Dit draagt bij aan een eerlijkere concurrentie met Europese webshops. ...lees verder "Met ingang van 1 juli 2021 betaal je altijd btw over aankopen in webshops buiten de EU"

Koningshoeven - Foto: Peter van den Besselaar

In een brief aan de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg laten weten dat zij afspraken heeft gemaakt met Somerset Capital Partners - de onderneming die graag een distributiecentrum (DC) wil bouwen bij Koningshoeven aan de Kempenbaan-Oost - over een alternatief op Wijkevoort.

In de afspraken worden vier scenario's voorgelegd, waar de gemeenteraad uit mag kiezen. Het college heeft zelf de voorkeur voor scenario 1, 3 of 4 en wijst scenario 2 al op voorhand van de hand. Zodat er in feite nog maar drie scenario's zijn.  De vier scenario's zijn: ...lees verder "Afspraken met Somerset over Kempenbaan en Wijkevoort"

Met ingang van zaterdag 1 mei is het Koningsplein op zaterdagen tussen 06.30 uur en 17.30 uur vanaf de Piusstraat afgesloten voor inrijdend verkeer. De parkeerplaatsen aan het Koningsplein zijn op zaterdagen gereserveerd voor het (vracht)verkeer dat op de markt moet zijn en een marktontheffing heeft. De parkeergarage Anna Paulownahof blijft bereikbaar via de weg lans het Factorium.

Bewoners met een parkeervergunning kunnen op zaterdagen tussen 06.30 en 17.30 uur niet op het Koningsplein (en bij de Anna Paulownahof) parkeren. Auto’s die op zaterdagochtend 06.30 uur op het Koningsplein geparkeerd staan worden weggesleept. ...lees verder "Op zaterdagen: meer markt, minder ruimte voor parkeren bij Koningsplein"

3

Het bestemmingsplan voor Wijkevoort ligt nu ter inzage en tot 17 mei 2021 kunnen er zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad werd op 12 april 2021 hierover bijgepraat. (Zie ook de presentatie onder dit artikel.) Hierin staan wat merkwaardige constructies.

Uit de bijbehorende raadsbrief blijkt dat gemeente Tilburg inderdaad aan het bedrijf Somerset heeft aangeboden om zich op Wijkevoort met een distributiecentrum te vestigen, om zo te voorkomen dat het bedrijf bij Koningshoeven een XXL-doos neerzet. Dit gerucht deed al langer de ronde en is nu bevestigd. Er worden verder geen andere bedrijven genoemd die zich op Wijkevoort zouden willen vestigen.

Dit bleek ook uit de beantwoording van maandag, waar door de projectleider van de gemeente werd verteld dat er in het planteam (of gebiedscoalitie) nu alleen bewoners zitten en nog geen vertegenwoordigers van bedrijven die naar Wijkevoort willen komen. ...lees verder "Bestemmingsplan Wijkevoort: gang naar de rechter wordt moeilijker gemaakt"

Lege terrassen. - Foto: John Geerts

In het eerste coronajaar - 2020 - heeft de gemeente Tilburg maatregelen genomen om met name de horecaondernemers te ondersteunen en de grootste nood te ledigen. Maar nu blijkt dat ook 2021 de boeken in zal gaan als een coronajaar, worden veel van deze aanpassingen verlengd. De gemeenteraad heeft hier om gevraagd.

Hoewel er inmiddels steeds meer mensen een eerste vaccin hebben gekregen, is de zwaarste lockdown in deze pandemie nog altijd niet opgegeven en mogen horeca nog steeds niet open. Maar zodra dat op de een of andere manier wel weer mag, wil de gemeente de ondernemers ruim tegemoet komen. Immers: veel ondernemers hebben extra kosten gemaakt en zich in de schulden moeten steken voor verbouwingen en aanpassingen, waarvoor ze nog amper de gelegenheid hebben gehad om het terug te verdienen. ...lees verder "Extra ondersteuning voor horecaondernemers in Tilburg in het tweede coronajaar"

4

Maandagmiddag 8 maart 2021 deed de voltallige oppositie, aangevoerd door Bea Mieris van PvdA een ultieme poging om een referendum over de ontwikkeling van Wijkevoort als nog voor elkaar te krijgen.

Het lukte niet.

Het debat kreeg bovendien een erg lelijke wending, toen D'66-raadslid Koen van de Krieken de indieners vergeleek met "Een kind dat zijn zin niet krijgt en daarom blijft drammen."

...lees verder "Ultieme poging om een referendum over Wijkevoort mogelijk te maken"