Spring naar inhoud

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

Op 18 mei 2021 heeft het college van Tilburg besloten om 13.586 m2 grond aan de Kalverstraat te kopen voor 865.000,- van de huidige, particuliere eigenaren. De gemeenteraad gaat hiermee op 14 juni 2021 akkoord.

Deze grond ligt vlakbij de stad en grenst aan de Noorderplas, zodat er een publiekstrekkende functie gerealiseerd kan worden die goed past in de ontwikkelingen van landschapspark Pauwels.

Het college zegt daarover: "De eigenaren van de woningen + omliggende tuin, weiland en bos ten zuiden van de Noorderplas gaven in het najaar van 2020 aan mogelijk te willen verhuizen, vanwege alle ontwikkelingen in hun omgeving. Juist vanwege deze ontwikkelingen in landschapspark Pauwels, is het advies deze grond te kopen."

Document van het College van B&W:

Koningshoeven - Foto: Peter van den Besselaar

In een brief aan de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg laten weten dat zij afspraken heeft gemaakt met Somerset Capital Partners - de onderneming die graag een distributiecentrum (DC) wil bouwen bij Koningshoeven aan de Kempenbaan-Oost - over een alternatief op Wijkevoort.

In de afspraken worden vier scenario's voorgelegd, waar de gemeenteraad uit mag kiezen. Het college heeft zelf de voorkeur voor scenario 1, 3 of 4 en wijst scenario 2 al op voorhand van de hand. Zodat er in feite nog maar drie scenario's zijn.  De vier scenario's zijn: ...lees verder "Afspraken met Somerset over Kempenbaan en Wijkevoort"

3

Het bestemmingsplan voor Wijkevoort ligt nu ter inzage en tot 17 mei 2021 kunnen er zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad werd op 12 april 2021 hierover bijgepraat. (Zie ook de presentatie onder dit artikel.) Hierin staan wat merkwaardige constructies.

Uit de bijbehorende raadsbrief blijkt dat gemeente Tilburg inderdaad aan het bedrijf Somerset heeft aangeboden om zich op Wijkevoort met een distributiecentrum te vestigen, om zo te voorkomen dat het bedrijf bij Koningshoeven een XXL-doos neerzet. Dit gerucht deed al langer de ronde en is nu bevestigd. Er worden verder geen andere bedrijven genoemd die zich op Wijkevoort zouden willen vestigen.

Dit bleek ook uit de beantwoording van maandag, waar door de projectleider van de gemeente werd verteld dat er in het planteam (of gebiedscoalitie) nu alleen bewoners zitten en nog geen vertegenwoordigers van bedrijven die naar Wijkevoort willen komen. ...lees verder "Bestemmingsplan Wijkevoort: gang naar de rechter wordt moeilijker gemaakt"

1

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

‘Horen, zien en zwijgen en als je met ons meedoet, dan zullen we jouw familie niets doen.’
De zin is een truc die harde criminelen wel vaker toepassen. Iemand onder druk zetten om hem het verkeerde pad op te sturen.

Nu klinkt de naam Mario wel Italiaans, maar om de Tilburgse bijna ex-wethouder van GroenLinks als slachtoffer te betitelen van een college met een groepje Capo’s gaat natuurlijk wel heel ver.
Toch mag hij, onder dankzegging van ons lokale dagblad, in een lovend afscheidsverhaal, vertellen dat hij onder druk van zijn collega’s wel moest instemmen met de verkwanseling van cultuurlandschap en natuurgebied Wijkevoort ‘omdat het anders nog veel erger’ zou zijn geworden. Deze boude uitspraak kunnen we op velerlei manieren uitleggen.

Het kan een uiting zijn van verregaande arrogantie.
Of het is naïef.
Of hij heeft de Bijbel wel heel letterlijk genomen: ‘Ik was mijn handen in onschuld’, zei Pontius Pilatus immers ooit.
Ook kan de kritische lezer vragen stellen bij de rekenkunst van zowel het dagblad als de wethouder. Want, zegt de wethouder, ‘als wij niet hadden meegedaan was Wijkevoort er ook gekomen.’ ...lees verder "Vooruitgang"

Er wordt nog druk gewerkt aan de achterkant van het paleis, waar de nieuwe ingang van het Stadhuis komt. Foto: John Geerts

Na een grondige en langdurige renovatie is het Stadhuis van Tilburg klaar voor de toekomst. Dat wil de Gemeente Tilburg vieren, naast het feit dat Tilburg  dan ook 212 jaar stadsrechten heeft. Dat is een extra reden voor een digitaal feest, uitgezonden vanuit het Stadhuis op zondag 18 april 2021.

De uitzending onder leiding van Cindy de Koning is via een livestream te zien van 11:00 tot 12:00 uur. Tijdens deze live uitzending vanuit het Stadhuis kunnen bewoners alvast een kijkje nemen, vragen stellen en verhalen horen van gasten. Later volgt meer informatie over waar de stream te ontvangen is. ...lees verder "18 April opening Stadhuis en 212 jaar stadsrechten"

Onderstaand pamflet is vandaag uitgedeeld tijdens de Klimaatmars in Tilburg. Bij deze gepubliceerd voor wie het gemist heeft of nog eens rustig wil bekijken.

Onder de noemer 'Klimaatmars2021' of 'Klimaatalarm' werden zondag 14 maart - drie dagen voor de verkiezingen - overal in Nederland demonstraties gehouden voor een effectief klimaatbeleid en een herstel van de klimaatschade door bedrijven. Zo ook in Tilburg, waar de pijlen onder andere gericht waren op de ontwikkeling van Wijkevoort.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen dit groene stuk Tilburg ontwikkelen tot bedrijventerrein met grote, logistieke bedrijven. De oppositiepartijen en veel Tilburgers willen dit niet.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie...

Of download de .pdf-versie voor het originele formaat.