Spring naar inhoud

Aan Schouwburgring 135 wordt een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Naar verwachting opent deze dit najaar. Nu definitief is gekozen voor deze locatie betekent dat er geen fietsenstalling komt aan de hoek van de Langestraat en Korte Tuinstraat.

Deze fietsenstalling is een goede voorziening voor bezoekers van de binnenstad. We verwachten dat hierdoor minder fietsen op straat worden gestald. Deze nieuwe stalling is vooral bedoeld voor bezoekers van de winkels en horeca in het Dwaalgebied.  In het pand zat vroeger de Bruna. ...lees verder "Nieuwe fietsenstalling aan de Schouwburgring 135"

Foto: John Geerts

Na de zomervakantie van 2021 komen er nieuwe regels voor fietsers en snorfietsers in de Binnenstad. Met snorfietsen worden scooters bedoel die niet harder kunnen rijden dan 25 km per uur. Deze zijn te herkennen aan een blauwe kentekenplaat, terwijl brommers en scooters een gele kentekenplaat hebben.

De gemeente Tilburg wil graag dat meer mensen op de fiets of te voet naar de binnenstad komen en wil daarom de regels voor fietsers en voetgangers prettiger maken. Dit zegt de gemeente in de Bewonersbrief die in de Binnenstad is verspreid. ...lees verder "Nieuwe regels voor (snor)fietsers in de Binnenstad"

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

De gemeenteraad heeft op 6 april 2020 het bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Spoorzone 2019' vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een bouwplan voor de parkeergarage Zwijsen. Het College stelt aan de gemeenteraad voor om deze parkeergarage mogelijk te maken.

De parkeergarage is noodzakelijk om te voorzien in de parkeerbehoefte in de Spoorzone.

Het college zegt daarover: "Ter versterking van de resterende ecologische zone is er voor gekozen om de parkeergarage aan de zuidzijde te voorzien van een groene gevel en een het dak te voorzien van sedum dakbedekking."

Documenten van het College van B&W:

Kaartje uit de raadsbrief van het College.

Op 10 mei 2021 heeft het college van Tilburg bekend gemaakt om betaald parkeren in te voeren in meerdere wijken van Tilburg. Dit gaat in op 1 juli 2021.

Dit gebeurt omdat de gemeenteraad in 2016 heeft besloten dat de parkeerdruk in de wijken moet worden verminderd door middel van betaald parkeren.

Het college zegt daarover: "Op korte termijn gaan we ook de wijken Groeseind, Hoefstraat en Koestraat, Loven benaderen om te inventariseren wie wil deelnemen aan het review panel over de invoering van betaald parkeren. Naar verwachting wordt eind dit jaar in (een deel van) Hasselt en Goirke betaald parkeren ingevoerd en begin volgend jaar in Groeseind, Hoefstraat en Koestraat, Loven."

Documenten van het College van B&W:

Met ingang van zaterdag 1 mei is het Koningsplein op zaterdagen tussen 06.30 uur en 17.30 uur vanaf de Piusstraat afgesloten voor inrijdend verkeer. De parkeerplaatsen aan het Koningsplein zijn op zaterdagen gereserveerd voor het (vracht)verkeer dat op de markt moet zijn en een marktontheffing heeft. De parkeergarage Anna Paulownahof blijft bereikbaar via de weg lans het Factorium.

Bewoners met een parkeervergunning kunnen op zaterdagen tussen 06.30 en 17.30 uur niet op het Koningsplein (en bij de Anna Paulownahof) parkeren. Auto’s die op zaterdagochtend 06.30 uur op het Koningsplein geparkeerd staan worden weggesleept. ...lees verder "Op zaterdagen: meer markt, minder ruimte voor parkeren bij Koningsplein"

De Rueckertbaan ter hoogte van de Beneluxlaan richting Dongeseweg Foto: John Geerts

In 2021 staat de aanleg van een extra regenwaterriool, een zogenaamde een Blauwe Ader, in de rijbaan van de Rueckertbaan gepland aan de zijde van het TweeStedenziekenhuis (ETZ) (de noordelijke rijbaan). Via deze nieuwe Blauwe Ader worden grote hoeveelheden regenwater apart afgevoerd. Daardoor kunnen de straten extreme weersomstandigheden beter aan en is het regenwater beschikbaar in tijden van droogte.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Dr. Deelenlaan tot en met de kruising met de Dongenseweg, Daarnaast komen er verkeerslichten op de kruising van de Rueckertbaan met de Postelse Hoeflaan, zodat het verkeer hier beter kan oversteken. Het nieuwe ontwerp van de weg en de kruising is te vinden op tilburg.nl/wegwerkzaamheden (zoekterm: Rueckertbaan, Tilburg). ...lees verder "Werkzaamheden Rueckertbaan van mei tot december"