Spring naar inhoud

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

Theo Weterings

1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van in Nederland hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en de gezondheid.

Dit was al langer zo en de coronacrisis heeft hier nog een flinke klap bovenop gegeven. Ondertussen ontvangen gemeenten al jarenlang te weinig geld van de Rijksoverheid om problemen op te lossen. In tegendeel: op veel van deze terreinen is de afgelopen 10 jaar bezuinigd.

Nu is er een slordige 2 miljard euro nodig om de grootste noden te kunnen verhelpen. Voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. ...lees verder "Burgemeesters luiden de noodklok in Den Haag"

Foto: John Geerts

Anders dan veel mensen denken, zijn de ambulancedienst en het ziekenhuis twee verschillende organisaties. Daarom moeten verpleegkundigen altijd kiezen of ze in het ziekenhuis willen werken, of op de ambulance. Dat hoeft nu niet langer, omdat het ETZ (Elisabeth-Tweesteden-ziekenhuis) en de RAV (Regionale ambulance voorziening) samen gaan werken in het opleiden en behouden van medewerkers.

Deze week hebben de eerste medewerkers hun diploma behaald. Bijvoorbeeld Jantina Wijnakker, verpleegkundige bij de spoedeisende hulp van ETZ, heeft haar diploma als ambulanceverpleegkundige ontvangen. Daardoor is ze nu bevoegd haar baan op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ETZ te combineren met het werken op de ambulance van de RAV. ...lees verder "Ambulance en ziekenhuis wisselen verpleegkundigen uit"

Damastweefgetouw. - Foto: John Geerts

Geschiedenis. Het is nog maar enkele decennia geleden dat de textielfabrieken verdwenen uit Tilburg. Textielstad Tilburg was trots op haar naam en faam en textielfabrikanten streken graag in de stad neer.

Er waren veel ongeschoolde arbeiders nodig om de fabrieken draaiende te houden en in Tilburg waren die ruim voorhanden. Bovendien: uit heel Europa wisten arbeiders Tilburg te vinden om in één van de vele fabrieken aan de slag te gaan. En de stad groeide. Dat kon ook makkelijk, want er was ruimte zat!

Wie nu, in het begin van de eenentwintigste eeuw, naar foto's kijkt uit die tijd, raakt onder de indruk van de bedrijvigheid, maar voelt ook ongemak bij het zien van de arbeiders uit die tijd. Slecht beschermd, mager en vermoeid, in lawaaiige ruimtes met draaiende machines. Het ziet er niet gezond uit. Zo zouden we nu nooit meer met lage loonarbeiders omgaan. Toch? (Foto's te zien bij het archief.) ...lees verder "Nieuwe economie"

De Rueckertbaan ter hoogte van de Beneluxlaan richting Dongeseweg Foto: John Geerts

In 2021 staat de aanleg van een extra regenwaterriool, een zogenaamde een Blauwe Ader, in de rijbaan van de Rueckertbaan gepland aan de zijde van het TweeStedenziekenhuis (ETZ) (de noordelijke rijbaan). Via deze nieuwe Blauwe Ader worden grote hoeveelheden regenwater apart afgevoerd. Daardoor kunnen de straten extreme weersomstandigheden beter aan en is het regenwater beschikbaar in tijden van droogte.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Dr. Deelenlaan tot en met de kruising met de Dongenseweg, Daarnaast komen er verkeerslichten op de kruising van de Rueckertbaan met de Postelse Hoeflaan, zodat het verkeer hier beter kan oversteken. Het nieuwe ontwerp van de weg en de kruising is te vinden op tilburg.nl/wegwerkzaamheden (zoekterm: Rueckertbaan, Tilburg). ...lees verder "Werkzaamheden Rueckertbaan van mei tot december"

Koningin Maxima Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en bracht woensdag 20 januari, samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan Station88 - het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie - in Tilburg. Het bezoek richtte zich op mkb bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en lid van het Comité, Meiny Prins spraken met werkgevers over hun ervaringen met het platform Werk-Samen, een idee van hoogleraar Ton Wilthagen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb bedrijven in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied, personeelstekort versus tijdelijk geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar zodat medewerkers op regionaal niveau via detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na verloop van tijd weer terug te kunnen keren. Het platform is gratis en toegankelijk voor alle soorten bedrijven. ...lees verder "Koningin Maxima in gesprek met Tilburgse ondernemers"

Deel van de Beneluxlaan tussen Westerpark en Wandelboslaan Kaart: OpenStreetMap

De gemeente Tilburg wil de Beneluxlaan en een aantal zijstraten opnieuw inrichten. Het gaat om de Schiphollaan, Kastrupstraat en de Luchthavenlaan. De bestrating, riolering en de straatverlichting worden vernieuwd. Ook komt er extra groen.

Bij de nieuwe inrichting is rekening gehouden met het veranderende klimaat. Door de omgeving groener te maken, kan het water bij hevige regenbuien beter in de grond wegzakken. Daarnaast zorgt meer groen voor lagere temperaturen tijdens de warme zomerdagen.

Buurtbewoners kunnen meedenken via een digitale enquete,

Op www.tilburg.nl/beneluxlaan  is meer te lezen over het project en staat het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straten.