Site pictogram Tilburgers.nl

Educatie voor Vrouwen met Ambitie weer van start

stichting lezen en schrijvenOok in Tilburg gaat wederom het landelijk project Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) van Stichting Lezen & Schrijven van start.

Deelnemers aan EVA willen aan de slag met hun ambities, zij willen graag starten met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Helaas lukt dat niet altijd, omdat één op de acht vrouwen in Nederland moeite heeft met lezen en schrijven, wat vaak ook hand in hand gaat met moeite met rekenen en digitale vaardigheden. Hierdoor worden deze vrouwen belemmerd om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt. Stichting Lezen & Schrijven wil deze doelgroep ondersteunen in het verbeteren van hun basisvaardigheden en doet dat samen met vele partnerorganisaties zoals de gemeente Tilburg, ContourdeTwern, Feniks, ROC Tilburg,  Cubiss, MST, de bibliotheek Midden-Brabant en Stichting ABC. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de drijvende kracht achter het project.

Hiervoor organiseert Stichting Lezen & Schrijven voor de doelgroep, maar ook voor organisaties die met de doelgroep werken, op woensdag 11 maart van 9:30-11:30 uur een kennismakingsbijeenkomst met het project EVA die zal plaatsvinden in de Kennismakerij aan Burgemeester Brokxlaan 8/79 in de Tilburgse Spoorzone.

Wil je meer weten over het project of deze activiteit?
Neem contact op met de regionale projectleider EVA: Margaret Ariëns, margaret@lezenenschrijven.nl.

Mobiele versie afsluiten