Site pictogram Tilburgers.nl

Een exclusieve receptie voor vrijwilligers in de stad die inclusief wil zijn

Bijgewerkt: woensdag 26 oktober 2022, 18.30 uur. 

Wij kregen hem ook: de brief van de gemeente Tilburg aan het bestuur (Tilburgers.nl is een vrijwilligersclub, mét een bestuur) om ons uit te nodigen voor een exclusieve receptie om de vrijwilligers te bedanken. Voor de receptie zijn twee keer 275 mensen uitgenodigd, want meer dan 350 mensen mogen er om veiligheidsredenen niet binnen op de begane grond van ons mooie, nieuwe stadhuis.

Tilburg heeft heel veel vrijwilligersorganisaties, stichtingen en verenigingen van mensen die graag iets doen voor anderen en daar geen betaling voor hoeven. Variërend van inzet voor sportclubs en buurtverenigingen tot hulp aan ouderen, armen of vluchtelingen. Ik denk dat een schatting van 25.000 vrijwilligers in Tilburg aan de bescheiden kant is.

Niet alle vrijwilligers en hun besturen kunnen deze uitnodiging op prijs stellen: “Of je doet niets, óf je doet het goed.” is de gedachte. De organisatie Terre des Hommes heeft de irritatie over deze gang van zaken geuit in een brief aan de gemeenteraad en schrijft:

Beste mensen

De gemeente Tilburg heeft vele jaren lang de vrijwilligers in onze stad in het zonnetje gezet via een fantastisch feest. Een avond waarop vele honderden zich mochten vermaken, omdat zij zich belangeloos inzetten voor duizenden andere Tilburgers. Een feest met een lage drempel, met activiteiten voor jong en oud, voorafgegaan door de uitreiking van de Vrijwilligersprijs van de stad Tilburg.

Dit feest is door het stadsbestuur afgeschaft. Helaas, want de kosten van dit feest stonden in geen verhouding tot de onschatbare waarde van de inzet van alle duizenden Tilburgers die zich voor hun mede-burgers en hun stad of vereniging inzetten. Het stadsbestuur heeft nu besloten om een exclusieve receptie te houden, voor tweemaal 275 vrijwilligers die zich geroepen voelen zich te laten trakteren op een hapje en drankje ten stadhuize.

Screenshot van de website ‘VrijwilligersbedankT 2021.’

Hierbij geven wij, als bestuursleden van de vrijwilligersorganisatie Terre des Hommes, aan dat wij gezien de opzet en de exclusiviteit van dit evenement als bestuursleden geen gebruik willen maken van de uitnodiging hieraan deel te nemen. Onze plaatsen stellen wij graag ter beschikking van de talloze vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de stad en de inwoners van onze gemeente. Tevens spreken we hierbij opnieuw onze treurnis uit over het afschaffen van een werkelijk groots en breed gewaardeerd volksfeest dat het Vrijwilligersfeest jarenlang is geweest.

Tot en met 2015 gaf gemeente Tilburg samen met ContourdeTwern jaarlijks een groot feest voor alle vrijwilligers, een evenement waar veel vrijwilligers graag kwamen en dat gewaardeerd werd. Dat feest werd afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam het vrijwilligers bedankje: een webshop met gratis spulletjes om uit te kiezen. In 2021 maakten nog ruim 8500 vrijwilligers hier gebruik van. Op dat moment was nog niet duidelijk of dit in 2022 weer georganiseerd zou worden.

Bij ContourdeTwern zijn geen signalen binnen gekomen van vrijwilligers hierover. En aangezien ik bel om een stukje te schrijven, wil ContourdeTwern “verder liever niet reageren, want de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente”.

Bij gemeente Tilburg is vanwege vakantie niemand bereikbaar op korte termijn. Dus: wordt vervolgd!


Bijgewerkt: woensdag 26 oktober 2022, 18.30 uur. 

Ondanks dat het herfstvakantie is, kwam aan het  eind van de middag toch nog antwoord op  onze vragen. Woordvoerder: “Ieder jaar,  sinds het vrijwilligersfeest 7 jaar geleden is gestopt, proberen we iets anders, ook om verschillende groepen binnen het brede palet aan vrijwilligers te bereiken en te  bedienen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Afgelopen jaar die website, daarvoor in coronatijd (2020 – red.) een picknickset en nu dus een receptie in ons ‘huis van de stad’. Iedere keer binnen de beperkte financiële mogelijkheden die we hebben. We merken namelijk, en dat is begrijpelijk in deze tijden, dat het enthousiasme om als ondernemers bij te springen ook afneemt. Daardoor moeten we iedere keer kritisch kijken naar wat voor ons haalbaar is en wat niet.”

Mobiele versie afsluiten