Site pictogram Tilburgers.nl

“Een stadshaven maken van het Koningsplein” blijft een veel gekoesterde wens

Dinsdagavond 18 april 2017 was het druk bij de inloopavond voor het Koningsplein; zeker 100 belangstellenden waren naar het voormalige pand van de Edah gekomen, waar medewerkers van de gemeente Tilburg, TBV Wonen en Amvest (Aegon) aanwezig waren om met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De meeste bezoekers wilden vooral weten wat er al voor plannen zijn bedacht, maar die zijn er nog amper.

Het is nou juist de bedoeling om gezamenlijk een plan te bedenken. Daartoe lagen formulieren klaar waarop mensen zich konden opgeven om deel te gaan nemen in het planteam, dat zich daarmee de komende tijd bezig gaat houden.

De gemeente Tilburg wil wel graag het aantal parkeerplaatsen behouden, als hoeft dat niet per se in de huidige vorm, waarbij de parkeergarage geheel onder het Koningsplein doorloopt.

Amvest wil de huidige 21 maisonnettes en commerciële ruimtes op de begane grond slopen en vervangen door nieuwbouw. Met deze nieuwbouw wil Amvest 125 huurwoningen realiseren met een middeldure huurprijs, in de vorm van meerdere woongebouwen met een eigen ingang. Daarnaast wil Amvest voor bewoners en bezoekers dat het plein aantrekkelijk wordt: veilig en duurzaam.

TBV Wonen wil in ieder geval het huidige aantal van 150 huurwoningen behouden, maar heeft nog niet besloten of dit geheel in nieuwbouw moet gebeuren of in renovatie of een combinatie van beide. Alle sociale huurwoningen moeten minimaal energieneutraal worden en net als Amvest wil ook TBV Wonen dat het Koningsplein aantrekkelijker wordt door aandacht te besteden aan veiligheid.

Bezoekers mochten hun ideeën met post-IT briefjes op grote kaarten van het plein plakken en veel mensen blijken af te willen van de metalen pergola, het kunstwerk dat het Koningsplein siert. Een doorgang vanaf de Koopvaardijstraat naar het Piusplein werd eveneens veel genoemd.

Maar veruit de meest gekoesterde, maar tegelijkertijd ook voorzichtig uitgesproken wens, is en blijft om de Piushaven, via de Koopvaardijstraat door te trekken naar het Koningsplein, om van het plein een stadshaven te maken. Steevast gevolgd door: “Maar dat zal wel niet gebeuren, dat zal wel erg duur zijn…”

Maar dat dit ten koste zou gaan van de parkeergarage, was in dat geval niet zo’n groot bezwaar. Frans van Aarle van Lokaal Tilburg en het enige raadslid dat we troffen bij de inloopavond, heeft hier wel een oplossing voor. Een extra parkeer-etage op de Tivoli-garage en de garage op het Louis Bouwmeesterplein bieden volgens hem voldoende ruimte.

De komende maanden gaat het planteam – dat nu gevormd wordt – met stedenbouwkundigen, belanghebbenden en deskundigen aan de slag.

In december zullen er meerdere mogelijkheden op tafel liggen, zodat het nieuwe Koningsplein het discussie-onderwerp wordt voor de nieuw te kiezen gemeenteraad in maart 2018. Daarna zal op z’n vroegst in de zomer van 2018 de nieuwe gemeenteraad een besluit nemen, waarna het nog tot minstens tot de herfst van 2020 duurt voordat de eerste spade de grond in gaat.

Mobiele versie afsluiten