Site pictogram Tilburgers.nl

Eenmalig extra geld voor sport, onderwijs, energie-coöperaties en de T-Parade

veel geldMaandag 13 mei zat de gemeenteraad van Tilburg tot middernacht bijeen om de jaarrekening van 2012 goed te keuren. Ondanks de crisis en forse bezuinigingen van de laatste jaren, was er €18 miljoen overgebleven, waarvan ruim €2 miljoen mocht worden verdeeld in de stad. Hiervan gaat €250.000,- naar de verlaging van de koopprijs van de panden van wijkcentra ‘De Back’ en ‘In de Boomtak’. Enkele van de andere voorstellen die een meerderheid haalden in de raad, zijn de volgende. 

Sport

sport ouderenNaar aanleiding van een voorstel van PvdA, VVD, CDA en D66 wordt er €125.000,- besteed om de entreeprijzen van sportaccommodaties eenmalig te verlagen. Raadslid René Spieringhs (SP) vroeg zich nog wel hardop af, wat er dan daarna met de entreeprijzen zou gebeuren. Burgemeester Noordanus beantwoordde deze vraag met: “Dan zijn er verkiezingen!” Dit voorstel kreeg steun van Trots en de TVP, die “graag een keer voor hulpsint wilde spelen”, aldus TVP-fractievoorzitter Loes Dielissen.

52 weken onderwijs

repair cafe kindScholen die ook in de vakantieperiodes onderwijs willen aanbieden aan leerlingen, kunnen hiervoor een plan indienen bij de gemeente om hiervoor subsidie te krijgen. In Nederland komen steeds meer scholen die met het principe ’52 weken onderwijs’ het hele jaar open zijn. Dit helpt kinderen die om welke reden ook een achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld door ziekte of verblijf in het buitenland. Deze scholen, die ook wel Integrale Kindcentra (IKC) worden genoemd, staan open voor alle leerlingen. De rijksoverheid heeft voor scholen in Tilburg die dit willen al €200.000,- bijgedragen, op voorstelvan D66, GroenLinks, PvdA, VVD en CDA komt hier nu €100.000,- extra voor beschikbaar. Het plan werd gesteund door DAT en de SP.

Energie-coöperaties 

WindmolensFuji.pgSteeds meer mensen nemen het initiatief om samen een energie-coöperatie op te richten, maar hebben veel vragen over juridische zaken en mogelijkheden. Naar aanleiding van een voorstel van GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en VVD komt er €50.000,- beschikbaar voor kennis delen en samenwerking tussen deze coöperaties  Wethouder Berend de Vries reageerde: “Ik heb hetzelfde geconstateerd. Er is onder meer behoefte aan administratieve systemen en samenwerking.” Trots stemde tegen het voorstel.

T-Parade

De T-Parade had gelukkig wél mooi weer

Het voorstel van PvdA en GroenLinks, om nog één keer een subsidie van €25.000,- te geven aan de T-Parade heeft een meerderheid gekregen met steun van de VVD en het CDA. Willem Bongaards (PvdA): “Ik heb vanavond nog contact gehad met het bestuur en die zegt het volgend jaar zelf te kunnen bekostigen. Met deze eenmalige bijdrage kan er nog dit jaar een T-Parade in de Reeshof worden gehouden. Meer weet ik ook niet.”

 

Mobiele versie afsluiten