Site pictogram Tilburgers.nl

Eénmalig subsidie voor De Zuivelfabriek en Paradox

Zowel De Zuivelfabriek in Udenhout als Jazzpodium Paradox krijgen van de gemeente eenmalig een extra subsidie. De Zuivelfabriek krijgt € 21.851,40 en ook €13.276,80 van de gemeente Haaren en €13.691,70 van de gemeente Oisterwijk. Deze gemeenten betalen mee omdat ook veel mensen uit deze dorpen gebruik maken van De Zuivelfabriek. Paradox ontvangt €65.000,- voor vervanging van de licht- en geluidsinstallatie en aanpassing van de luchtbehandeling.

Stichting De Zuivelfabriek is een programmeur van amateurkunst voor de Brabantse Duinregio, de regio van Udenhout en Berkel-Enschot met Loon op Zand, Oisterwijk en Haaren. De Zuivelfabriek wil het culturele leven in de dorpen ondersteunen en waar mogelijk ruimte bieden voor de ontwikkeling van kunsteducatieaanbod voor het onderwijs. De Zuivelfabriek organiseert cursussen (voor kinderen), podiumactiviteiten, exposities en uitvoeringsmomenten in de kleine kernen en stimuleert de  samenwerking tussen culturele en welzijnsorganisaties. Centrale locatie is de voormalige zuivelfabriek in Udenhout.

De Zuivelfabriek kampt met een financieel probleem, waarvan het bestuur aangeeft het zelf niet te kunnen oplossen. Het liquiditeitstekort loopt op van circa €2.000,- in december 2014 tot ongeveer € 39.000,- in augustus 2015. In de huidige situatie is een faillissement zeer waarschijnlijk, hoewel er op dit moment geen schuldeisers zijn die hiermee dreigen.

Muziekpodium Paradox is het tweede jazzcentrum van Nederland en speelt een belangrijke rol in de talentontwikkelingstrajecten van Tilburg waar het gaat om muziekstudenten of de professionele ontwikkeling van topmusici zoals Paul van Kemenade of Jeroen van Vliet. Paradox vraagt aan de gemeente een eenmalige bijdrage voor de vervanging van de licht- en  geluidsinstallatie en vernieuwing van het luchtbehandelingssysteem.

Deze vervanging is noodzakelijk vanwege de verbouwing van Paradox (2012/2013) en de huidige eisen van publiek en musici. Vanwege de door Paradox zelf betaalde verbouwing aan het pand in de Willem ll-straat zijn de opgebouwde reserves van Paradox niet meer voldoende om deze investering in zijn geheel zelf te financieren. De uitvoering wordt gedaan tijdens de zomer, als er geen concerten zijn geprogrammeerd.

Mobiele versie afsluiten