Spring naar inhoud

Terwijl de bestemmingsplanwijziging voor Wijkevoort nog in procedure is, heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r. of MER) op woensdag 16 juni 2021 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor dit bedrijventerrein. De gemeente Tilburg had de Commissie gevraagd om de inhoud van het m.e.r. te beoordelen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.

Een samenvatting

Gemeente Tilburg noemt Wijkevoort een werklandschap. Maar aangezien het om een bedrijventerrein gaat van meer dan 75 hectare (namelijk 80), is en blijft het een industrieterrein en moet het ook voldoen aan regels die daar bij horen. ...lees verder "Milieueffectrapport (m.e.r.) voor Wijkevoort mist onderbouwing en moet overnieuw"

Gastbijdrage van Jeroen van Vlierden en Derk Jansen namens stichting Reeshofwarmte.

De stichting Reeshofwarmte heeft, in het belang van de Tilburgse warmteklanten van Ennatuurlijk, het tarief afleverset aangevochten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is gedaan in de vorm van een officieel ‘handhavingsverzoek’, wat door de ACM is afgewezen om dubieuze redenen. Het gaat hier om enorm veel geld, voor sommige klanten ongeveer € 90,- per jaar, voor anderen ongeveer het dubbele.

Om die reden hebben we het handhavingsverzoek online gezet, en verzoeken we de Tilburgse klanten van Ennatuurlijk om een mini enquête  in te vullen.

In 2015 is al door de stichting bij de ACM aangegeven dat er een en ander niet klopte met betrekking tot de afleverset. Het duurde meer dan een jaar (tot eind 2016) voordat we een antwoord kregen. Daarin stond dat het onderzoek was afgerond en een nieuwe fase ingegaan. Ze konden ons over de stand van zaken nog niets vertellen. Dat zou nog één a twee jaar kunnen duren. ...lees verder "Handhavingsverzoek afleverset afgewezen door de ACM"