Site pictogram Tilburgers.nl

Energievisie 2045: realiseren duurzame energie moet veel sneller

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) van de gemeente Tilburg heeft een Energievisie uitgebracht. Het doel hiervan is, om duidelijk te maken wat er concreet nodig is om ervoor te zorgen dat in 2045 de stad volledig energieneutraal is. En alle nodige energie moet dan 100% duurzaam worden geproduceerd.

Het energiegebruik van Tilburg als geheel is in de jaren 2010 tot en met 2015 afgenomen met 6%, ofwel ietsje meer dan 1% per jaar. Dat heeft geleid tot een daling van de CO2-uitstoot van 4,4%. Als de energiebesparing op deze voet doorgaat, dan zal de besparing in 2045 slechts 35% zijn. Dat is te weinig om in 2045 klimaatneutraal te kunnen zijn. Energiebesparing zal minimaal 1,5% per jaar moeten gaan worden om het streven van 50% in 2045 te kunnen halen.

In dezelfde periode is het percentage duurzame energie in de energievoorziening van Tilburg toegenomen van 4,8% naar 5,4%, ofwel met krap 0,2% per jaar. Ook die stijging is veel te laag om in 2045 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het percentage duurzame energie zal met minimaal 1,5% per jaar moeten toenemen.

Voor woningen – zowel voor eigen woningen als voor huurwoningen – betekent dat concreet dat:

Ook bedrijven moeten gaan versnellen met energie besparen en worden geadviseerd om meer zonne-energie toe te passen. Sinds mei 2016 bestaat het Energieprestatiekeur (EPK), een keurmerk voor installateurs die zich op zonne-energie toeleggen.

Uiteindelijk zal iedereen over moeten stappen van aardgas op elektriciteit, waarvoor het gehele gasnetwerk zal moeten plaatsmaken voor een elektriciteitsnetwerk. Bedrijven worden opgeroepen om hiermee aan de slag te gaan. Want hoe dat precies moet, is nog geheel niet uitgewerkt.

De energievisie gaat uit van een ‘roadmap’ een routekaart met vier ‘routes’, klimaattafels genoemd: energie besparen, duurzame energie, infrastructuur (netwerk om energie naar de juiste plek te leiden) en adaptatie (omgeving aanpassen aan de omstandigheden van het klimaat).

De gemeente wil alle belanghebbenden aan deze vier klimaattafels uitnodigen om onderlinge verbindingen tussen hen te leggen, samenwerking op te zoeken en om kennis en informatie te delen. De bedoeling hiervan is om samen concrete acties uit te werken en deze in projecten te gaan uitvoeren. Deze uitvoeringsafspraken heten ‘Green Deals’.

Voor zowel gas, elektriciteit als warmte is uitgerekend of Tilburg in 2045 geheel energie neutraal kan zijn als het volledig duurzaam maakt. Hieruit blijkt dat een energieneutrale stad alleen kan worden bereikt als alle drie worden verduurzaamd.

Mobiele versie afsluiten