Site pictogram Tilburgers.nl

Enorme achtbaan wel op Tilburgse kermis

De Teststrecke uit Duitsland, voor het eerst in Nederland

Mensen met een sterke maag kunnen zichzelf op de proef stellen tijdens de Tilburgse kermis. De  ‘Teststrecke’, een 670 meter lange achtbaan uit Duitsland, krijgt namelijk toch een plekkie op de kermis en wel naast de ABN AMRO en Rabobank aan de Spoorlaan. Eerder verbood de rechter het plaatsen van de Teststrecke tegenover de Tivoli-parkeergarage aan de Spoorlaan. Hij deed uitspraak in een kort geding, aangespannen door twee exploitanten en kermisbond BOVAK. Volgens de aanvragers van het geding mocht het parkeerterrein tegenover de Tivoli-parkeergarage niet als kermisterrein worden ingezet. Voor het plaatsen van deze grote attractie op die plek was een wijziging van het kermisterrein ten opzichte van 2009 nodig. Deze wijziging is eerder dit jaar door het college en de gemeenteraad vastgesteld en alle inschrijvers waren daarover vooraf geïnformeerd. De bestemmingswijziging van het terrein was voor twee kermisexploitanten, die zich hadden ingeschreven voor het perceel aan de Spoorlaan en de BOVAK, aanleiding om een kort geding aan te spannen.

De nieuwe plek van de Teststrecke past binnen de uitspraak van de rechter. In het vonnis wordt gesteld dat Teststrecke niet op de locatie van de bierhal tijdens de kermis van 2009 mag staan.  “Met man en macht hebben we gepoogd tot een oplossing te komen”, geeft de Tilburgse wethouder Joost Möller, belast met de Tilburgse kermis, aan.  “Voor ons stond voorop dat wij deze geweldige attractie op de kermis willen hebben. De uitspraak van de rechter vond ik zeer teleurstellend. Het is geweldig dat we tot een oplossing zijn gekomen. De exploitant van de Teststrecke heeft geen bezwaar tegen de veranderde opstelling en het verplaatsen gaat niet ten koste van andere attracties.”

Mobiele versie afsluiten