Site pictogram Tilburgers.nl

Erfgoed Magazine Tilburg nieuwe naam en in nieuw jasje

Na bijna 38 jaar later heeft de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, de uitgever van  het blad ‘Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur – Tilburg’ besloten om niet alleen de  vormgeving drastisch te veranderen maar ook de inhoudelijke formule. De vormgeving is 38 jaargangen verzorgd door eindredacteur Ronald Peeters, maar wordt nu voortaan gedaan door grafisch vormgever Sander Neijnens.

Sinds enkele jaren is de community Erfgoed Tilburg actief onder de inspirerende coördinatie van Stadsmuseum Tilburg. Het tijdschrift Tilburg krijgt nu een nieuwe naam: Erfgoed Magazine Tilburg, waarmee het meteen ook een ‘lijfblad’ kan gaan worden voor de vele erfgoedorganisaties die Tilburg rijk is. Met dank aan Erfgoed Tilburg / Stadsmuseum Tilburg voor de financiële ondersteuning om deze vernieuwingsslag mogelijk te maken.

Vele artikelen die tot nu toe werden gepubliceerd waren soms aan de lange kant en voorzien van vele voetnoten. Dat gaat veranderen. Het aanbod van dergelijke artikelen blijft, maar ze worden verkort bewerkt en in het magazine gepubliceerd.

De oorspronkelijke geannoteerde lange versies worden voortaan gepubliceerd op de website www.historietilburg.nl. Het magazine zal per aflevering veel meer (vooral korte) artikelen gaan bevatten.

In de eerste aflevering zijn zes van de tien artikelen geschreven door partners van Erfgoed Tilburg. Inhoud van dit nummer:

Het magazine verschijnt op 18 april 2021, de verjaardag van Tilburg en is los verkrijgbaar voor € 6,50 in de Tilburgse boekhandels. Een abonnement kost € 18,50 (drie nummers per jaar). Informatie: www.historietilburg.nl

‘Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ verscheen voor het eerst in juli 1983. Het is daarmee op dit moment het langst verschijnende tijdschrift in Tilburg. De redactie werd toen gevormd door Ronald Peeters, Rob van Putten en Ton Wagemakers (1983-1987). Later traden Henk van Doremalen (1987-2013), Jeroen Ketelaars (2006-2018), Astrid de Beer en Sander van Bladel (beiden sinds 2014) toe tot de redactie.

Mobiele versie afsluiten