Site pictogram Tilburgers.nl

ETZ start knie- en heupoperaties weer op

Renate Groothuis (l.), verpleegkundige van De Wever | De Hazelaar, en physician assistant orthopedie van het ETZ Bo Cozijnsen begeleiden twee patiënten bij de revalidatie na hun knieoperatie.
FOTO: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden

Patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben, worden sinds kort weer geopereerd in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Na hun operatie verlaten ze het ziekenhuis en revalideren ze in behandelcentrum De Wever | De Hazelaar. “Een mooi voorbeeld van een ziekenhuis zonder muren.”

Patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben en verder gezond zijn, worden sinds twee weken weer geopereerd in het ETZ. “Het gaat in dokterstermen om ASA 1 en ASA 2 patiënten die op een versleten knie of heup na niets of weinig mankeren, niet roken en geen medicijnen gebruiken. Ook is het hun eerste nieuwe heup of knie die vervangen wordt. Daarmee kan ruim twee derde van de patiënten die sinds begin vorig jaar op de wachtlijst staan, worden geholpen”, legt orthopedisch chirurg Jacob Caron uit.

“Dit is een uniek zorgconcept voor ziekenhuizen. Patiënten met versleten heupen en knieën worden nu over de grenzen van het ziekenhuis laagdrempelig geholpen. We hebben deze coronacrisis aangegrepen om de mensen en middelen die nog beschikbaar zijn zo flexibel mogelijk in te zetten en ons zorgpad voor heup- en knieprotheses te verbeteren”, vervolgt Caron.

In het ETZ staan nu zo’n negenhonderd mensen op de wachtlijst voor het plaatsen van onder meer een knie- of heupprothese. Tijdens de eerste en nu ook in de tweede coronagolf kwam de zorg voor deze patiënten stil te liggen, omdat deze operaties uitgesteld moesten worden. “Een ramp voor deze mensen. Zij hebben veel pijn, kunnen vaak niet meer lopen en raken daardoor soms ook psychisch of lichamelijk verder in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze in een sociaal isolement belanden. De mensen die het langst op de wachtlijst staan, helpen we nu als eerste”, vult Bo Cozijnsen, physician assistant orthopedie aan.

Ook de orthopeden van het ETZ zijn in hun nopjes. Caron: “Dankzij deze samenwerking met behandelcentrum De Wever | De Hazelaar in Tilburg kunnen we de operaties weer opstarten. In het ETZ hebben we door corona helaas onvoldoende verpleegkundigen en bedden voor patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben. Daarom hebben we buiten de ziekenhuismuren een oplossing gezocht en die bleek heel dichtbij: De Wever | De Hazelaar ligt pal naast locatie ETZ TweeSteden, waar de knie- en heupoperaties plaatsvinden.”

Wekelijks krijgen nu zestien patiënten een nieuwe heup of knie. Hiervoor zijn twee operatiekamers gereserveerd. “De orthopedisch chirurg wordt daarbij ondersteund door ervaren operatieassistenten. Zij worden minder intensief ingezet bij de zorg voor coronapatiënten en zijn daarom beschikbaar. Vrijwel direct na de operatie gaan de patiënten naar De Wever | De Hazelaar voor verdere verpleging en revalidatie. Cindy Coehorst, hoofd orthopedie: “Een fysiotherapeut begeleidt ze in het ziekenhuis om, als dat medisch verantwoord is, kort na de ingreep uit bed te komen. Zodra ze voldoende mobiel zijn, gaan ze met een rolstoeltaxi naar de buren. Deze patiënten hebben verder geen medisch inhoudelijke zorg nodig, maar moeten wel revalideren en weer leren lopen. Daarbij worden ze vakkundig begeleid.”

Tijdens de twee maanden durende pilot krijgen de verpleegkundigen van De Hazelaar extra begeleiding van een orthopedisch verpleegkundige van het ETZ om patiënten zo kort na de ingreep op te vangen. “De verpleegkundigen van De Wever | De Hazelaar hebben al ruimschoots ervaring met orthopedische prothese patiënten, al is het in een latere fase van het herstel. Patiënten krijgen 24 uur per dag verpleegkundige zorg in De Wever | De Hazelaar.”

Het mes snijdt aan twee kanten, aldus Coehorst: “Het ETZ kan patiënten weer op de been brengen zonder een beroep te hoeven doen op de gebruikelijke ziekenhuiszorg. Want orthopedisch verpleegkundigen worden momenteel ingezet voor de zorg aan coronapatiënten.” De Wever | De Hazelaar heeft de personele capaciteit wel en is blij dat deze patiënten bij hen verder kunnen herstellen.” Verpleegkundige Renate Groothuis van De Wever | De Hazelaar: “We krijgen veel positieve reacties van cliënten. Ze zijn zo blij dat ze nu geholpen kunnen worden.”

“In de toekomst willen we deze zorg buiten het ziekenhuis verder uitbreiden in samenwerking met De Wever | De Hazelaar of met andere (zorg)aanbieders. Mensen worden dan sneller geholpen en hoeven minder lang in het ziekenhuis te liggen. Bovendien is het essentieel dat de huidige wachtlijsten niet langer worden en dat deze mensen hun mobiliteit terugkrijgen. Een mooi voorbeeld van ‘Ziekenhuis Verplaatste Zorg’”, aldus Caron.

Mobiele versie afsluiten