Site pictogram Tilburgers.nl

Evenementensubsidie 2014: Geen wijkprojecten

08-26-2013-Informatie-Evenementensubsidie
De bijeenkomst in gebouw 88 van de Spoorzone werd bezocht door zo’n 100 mensen

De gemeente Tilburg organiseerde maandag 26 augustus 2013 een informatie-avond over de evenementensubsidie voor 2014. Hierbij waren wijkraden en belanghebbenden uitgenodigd. Voor 2014 is er nog een bedrag van 210.000 euro te verdelen waarvan het merendeel bedoeld is voor evenementen met een brede basis. Via de website van de gemeente Tilburg (zie link) kunnen de aanvragen worden ingediend.

Op de website staat te lezen: “Tot 30 september 2013, 9:00 uur kunt u uw subsidieaanvraag insturen. In de maanden oktober en november 2013 beoordelen wij de subsidieaanvragen. Mogelijk ontvangt u in deze periode een uitnodiging om uw aanvraag toe te lichten. In de eerste helft van december 2013 neemt het college een beslissing over de aanvragen. Vóór 1 januari 2014 ontvangt u van ons bericht over het besluit van het college.”

Vooral evenementen waarbij Tilburg zich nationaal op de kaart kan zetten hebben een voorkeur. Bij de afdeling ‘City Marketing’ zijn er dan zelfs aanvullende middelen beschikbaar. Wel werd erop gewezen dat bij kleine evenementen in de wijk er geen beroep op deze subsidie gedaan kan worden. Daarvoor is het ‘Verrijk je Wijk’-potje, dat in beheer is bij de wijkraden van de stad. Een aantal van die wijkraden waren ook aanwezig op de avond. Die kregen van Wethouder Erik de Ridder, die de evenementen in zijn pakket heeft, het advies om hun activiteiten indien mogelijk samen met andere wijkraden breder te organiseren, waardoor ze wel tot een evenement gerekend kunnen worden. De Ridder: “Het is van belang om dan alle wijken te binden. Bovendien krijgen activiteiten die Tilburg nationaal op kaart kunnen zetten de voorkeur.”

 

Mobiele versie afsluiten