Site pictogram Tilburgers.nl

Evenementensubsidie voor Festival Mundial, de SmaakKaravaan, Tilburgse Taolbèttel en Incubate

De gemeente Tilburg subsidieert in 2017 voor 461.636 euro aan evenementen. Evenementen zoals Festival Mundial, de SmaakKaravaan, Tilburgse Taolbèttel en Incubate ontvangen een bijdrage.

De gemeente kreeg 70 aanvragen binnen, voor een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro. Ruim 3,5 keer het beschikbare budget. Dit betekent dat niet iedere aanvraag gehonoreerd is. Een aantal organisatie ontvangt niet het bedrag dat ze gevraagd hadden. Dit kan betekenen dat de evenementen de begroting niet sluitend krijgen en dat het evenement niet doorgaat.

Bij de toekenning van de subsidie is er door de gemeente onder meer gekeken naar het gewenste imago van de stad (verbinding, vernieuwing en daadkracht), de spreiding van evenementen over verschillende doelgroepen, de spreiding van evenementen over het kalenderjaar, de spreiding van evenementen over de locaties in de stad en naar een deugdelijk businessplan, begroting en projectplan.

Evenementen leveren een bijdrage aan een positief imago en aan de levendigheid van de stad. Daarmee dragen ze bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Met het toekennen van subsidie aan evenementen geeft de gemeente organisatoren financiële ondersteuning om met hun evenement deze bijdrage voor de stad te kunnen leveren.

Wethouder Erik de Ridder: “Dat er ruim 3,5 keer zoveel subsidie is aangevraagd als dat er budget is, bewijst maar weer dat Tilburg rijk is aan mensen met veel energie en leuke ideeën. Met de toegekende subsidies ondersteunen we een grote diversiteit aan evenementen voor verschillende doelgroepen en verspreid over het jaar en onze gemeente. Evenementen die wat ons betreft naadloos aansluiten bij ons beleid op het gebied van economie, cultuur, sport en citymarketing”.

Mobiele versie afsluiten