Site pictogram Tilburgers.nl

Exitpoll raadsverkiezingen: gemeentelijke politiek vaker doorslaggevend

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de onderzoeksgroep DEMOS, onderdeel van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en van Tilburg University in opdracht van de gemeente Tilburg een exitpoll gehouden. Vijftig studenten hebben bij tien stembureaus aan meer dan 5.000 Tilburgse kiezers vragen gesteld over hun stemgedrag. Daardoor is het mogelijk om een indruk te krijgen van de motivaties van kiezer.

Voor dit onderzoek zijn tien stembureaus in de gemeente Tilburg geselecteerd; acht in Tilburg, één in Berkel-Enschot en één in Udenhout. Gezamenlijk geven deze stembureaus een beeld van het Tilburgse electoraat. De kiezers zijn benaderd met een korte vragenlijst over hun stemgedrag.

Opmerkelijk in het rapport is de conclusie dat de landelijke politiek een grotere rol speelt dan de plaatselijke politiek: “Uit de resultaten van de exitpoll blijkt dat de keuze van vier op de tien kiezers meer door de lokale dan de landelijke politiek is beïnvloed. Dat is minder dan het aantal kiezers dat zegt dat de beïnvloeding van de landelijke politiek het grootst was.” Terwijl uit de bijgevoegde tabel het tegenovergestelde blijkt.

tabel exitpoll

Van alle Tilburgse kiezers vindt 41,3 de gemeentepolitiek belangrijker, tegen 28,1% die zich laat leiden door landelijke politiek. Wel is het voor de hand liggend dat de landelijke invloed het grootst is bij landelijke partijen, wat ook uit de tabel blijkt.

Van alle kiezers die aangaven in 2010 niet te hebben gestemd, stemt een op de drie op D66 (33,5%). Hiervan was een groot deel in 2010 nog geen 18 jaar. Ook de LST, SP, VVD en GroenLinks kregen een relatief hoog aantal stemmen van kiezers die in 2010 niet hebben gestemd.

Verder geeft het rapport ook een beeld van welke partijen aan elkaar kiezers verliezen of juist van elkaar winnen.

Het volledige rapport van de exitpoll is hier te lezen.

Mobiele versie afsluiten