Site pictogram Tilburgers.nl

Extra geld voor een ‘Schoon Tilburg’

De Gemeente Tilburg heeft besloten om de stad schoner te maken want het zwerfafval in en rond de stad is een steeds groter probleem. Er is nu geld beschikbaar om samen met de inwoners het afval aan te pakken.

Inwoners die ideeën hebben voor een schoner Tilburg, kunnen die tot 15 februari 2020 indienen bij de gemeente.
Voor het beste idee is subsidiegeld beschikbaar. Dat kan aanpak zijn ter voorkoming, vermindering of verwijdering van het zwerfafval.

Inwoners die een goed idee hebben dat bijdraagt aan een schoner Tilburg kunnen dit melden.

De gemeente Tilburg laat weten: “Individuele en groepsacties zijn welkom. Ook bedrijven, verenigingen of wijkraden kunnen een idee indienen (met uitzondering van aannemers die al voor de gemeente werken in het kader van zwerfafval).”

“Insturen kan tot 15 februari 2020 via de pagina Tilburg Schoon. Denk gerust groter dan je eigen straat. Met elkaar zorgen we voor een schoon en leefbaar Tilburg.”

“Inwoners die een idee sturen, krijgen binnen twee weken een reactie. Als een idee is goedgekeurd en het budget wordt toegekend, dan moet de actie in 2020 worden uitgevoerd.”

Mobiele versie afsluiten