Site pictogram Tilburgers.nl

Extra geld voor Lumenplantsoen

De groene gebieden rond Lumenplantsoen die met elkaar verbonden worden. Kaart: Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg trekt 130.000 euro extra uit voor de vergroening van het Lumenplantsoen. Dit blijkt uit een brief die het college naar de raad stuurt. Het plantsoen, tussen Buitenstraat en Lange Nieuwstraat wordt hiermee  een groene verbinding tussen het Energieplein, stadstuin Theresia en het Wilhelminapark.

De groene herinrichting van het terrein maakt onderdeel uit van verschillende plannen om de Spoorzone en de stad groener te maken. Het extra geld is nodig om het ontwerp van het Lumenplantsoen op een goede manier te realiseren en om te zorgen dat het plantsoen aansluit bij het schoolplein van basisschool Tiliander. Met het aanvullende krediet is er een budget van in totaal 385.000 euro beschikbaar voor de voorbereiding en de herinrichting van het plantsoen.

Het Lumenplantsoen gezien vanaf de Van Mierlostraat. Foto: John Geerts

Het college legt uit: “Het Lumenplantsoen is in het denken voor de Spoorzone altijd een groene verbindingszone tussen Theresia en de Spoorzone geweest. Met de herinrichting van het Lumenplantsoen wordt concreet verder uitvoering gegeven aan de in 2012 door de raad uitgesproken wens tot verdere vergroening van het de Spoorzone.”

“Rondom de Clarissentoren zal in de toekomst gekeken worden naar de inrichting van het Deprezplein en de relatie met het Burg. Stekelenburgplein. De herinrichting van de Lange Nieuwstraat in 2021 wordt afgestemd op het nieuwe ontwerp van het Lumenplantsoen, waarmee we tot een integrale opwaardering van het gebied komen.”

Pompgebouw aan de Lange Nieuwstraat Foto: John Geerts

“Lange tijd  is aan de zuidzijde van het Lumenplantsoen een pomp-gebouw voor de grondwater-sanering van het GEB-terrein in gebruik geweest. Deze sanering is enige tijd geleden afgerond. Met sloop van deze loods en herinrichting van het plantsoen kan de verbinding afgemaakt worden.”

Het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Mobiele versie afsluiten