Site pictogram Tilburgers.nl

Extra geld voor ventilatie op scholen

Willem II College Foto: John Geerts

Negen scholen in Tilburg gaan de ventilatie in bestaande gebouwen verbeteren. Actueel op dit moment, omdat er een verband lijkt te zijn tussen de verspreiding van COVID-19 en ventilatie. De gemeente vroeg hiervoor, op verzoek van een aantal schoolbesturen, subsidie aan. Alle aanvragen, met een totaalbedrag van 2.375.831 euro, zijn toegekend. Dat maakte de gemeente Tilburg vandaag bekend.

Met de extra subsidie kunnen het Beatrixcollege, het Koning Willem II College, ZML de Bodde en basisscholen de Wichelroede (locatie van Heeswijkstraat), Prins Bernhard, de Cocon, Berkeloo, de Mortel en de Stappen (locatie Pastoriestraat) de ventilatie in hun gebouwen verbeteren.

Het binnenklimaat in veel scholen is niet goed genoeg, dit heeft een negatieve invloed op leerprestaties en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Een goede ventilatie draagt bij aan een gezond klimaat in de klas. Daarnaast is goed ventileren een actueel onderwerp, omdat er een relatie lijkt te zijn tussen het verspreiden van infecties via aerosolen zoals COVID-19, en slechte ventilatie. De uitkering is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het Rijk vergoedt maximaal 30 procent van de totale kosten. De schoolbesturen betalen zelf de overige kosten van de werkzaamheden. Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs): “Het is goed dat we als gemeente de scholen op deze manier kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat leerlingen naar school kunnen, maar dat moet wel veilig kunnen. Scholen kunnen nu aan de slag.”

Het Rijk wil een impuls geven aan de noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Hiervoor stelt zij een Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) van 360 miljoen beschikbaar. Voor de regeling in 2021 was 100 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is inmiddels volledig toegekend aan de gemeenten. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de overige 260 miljoen beschikbaar komt.

Mobiele versie afsluiten