Site pictogram Tilburgers.nl

Extra raadsvergadering over opvang vluchtelingen

Maandagavond 5 oktober is er een extra gemeenteraadsvergadering over de opvang van 400 vluchtelingen in de wijk Fatima. Deze openbare vergadering begint om 18.00 uur.

Landelijk zit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met een tekort van 10.000 opvangplekken, doordat enerzijds nu meer vluchtelingen – voornamelijk uit Syrië en Eritrea – dan gewoonlijk zich melden, terwijl anderzijds mensen met een verblijfsvergunning nog moeten wachten op een huurwoning. Daarom wil het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) tijdelijk – voor maximaal drie jaar – het pand St. Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat in de wijk Fatima, ter beschikking stellen voor noodopvang.

05-23-2015-politie-fietsen-lopen-MeimarktDe aankondiging van dit besluit heeft veel onrust en discussie opgeleverd onder Tilburgers, en veel reacties opgeleverd, zowel positief als negatief. Om zowel de bewoners als ook de vluchtelingen tegemoet te komen, stelt het College een 12-tal maatregelen voor, zodat de opvang zo goed mogelijk voor iedereen kan worden georganiseerd.

Zo is er, sinds 1 oktober, al een ’team leefbaarheid en veiligheid’ ingesteld, met mensen van de politie, ContourdeTwern en het COA, dat als taak heeft om voor de leefbaarheid in de wijk te zorgen. Het wijkteam van de politie wordt versterkt en ook worden er extra gemeentelijke toezichthouders aangesteld, zodat er meer toezicht in de wijk mogelijk is. Het COA is dag en nacht, alle dagen van de week verantwoordelijk voor de opvang en zal zorgen voor 24-uurs telefonische bereikbaarheid voor klachten uit de wijk. En als mocht blijken dat het aantal van 400 mensen in de opvang voor overlast zorgt, wordt het aantal verminderd.

whatsapp-recordEr komt een WhatsApp-groep waaraan ook het COA, het team Leefbaarheid en Veiligheid en de beheercommissie uit de wijk deelnemen. Rond half oktober worden bewoners van de wijk Fatima uitgenodigd om hieraan deel te nemen, zodat zij problemen op elk moment onmiddellijk kunnen melden.

Gemeente, TBV-Wonen  en het COA leggen in een overeenkomst vast dat de noodopvang tijdelijk is voor maximaal de duur van drie jaar, gerekend vanaf het ingaan van de huurovereenkomst op 15 oktober 2015. De locatie Jozefzorg komt daarna niet meer in aanmerking voor vestiging van een, al dan niet tijdelijk, Asielzoekerscentrum of -opvang (AZC).

Bewonerswerkgroep Fatima

vluchteling kinderen Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation - Ken Hanly
Foto: IHH Humanitarian Relief Foundation – Ken Hanly

Bewonerswerkgroep Fatima stelt in een brief aan de gemeenteraad voor om de komst van vluchtelingen een maand uit te stellen, zodat er meer tijd is om de opvang goed voor te bereiden en draagvlak te vormen in de wijk en de stad. Verder vreest de bewonerswerkgroep dat het pand St. Jozefzorg te klein is voor 400 mensen, aangezien  deze locatie slechts beschikt over 116 kamers van 12 vierkante meter. “Dit heeft niet te maken met afkomst maar met aantallen. Een groep Nederlanders onder dezelfde regelingen bij elkaar zetten zorgt voor exact dezelfde problemen.” Tot slot vreest de werkgroep voor een waardevermindering van woningen in de wijk.

Initiatief uit de Tilburgse samenleving

elkaar helpenIn een brief heeft ContourdeTwern, namens een grote en groeiende groep initiatiefnemers, aangeboden om alle ondersteuning te bieden die de wijk, de Tilburgse samenleving én de vluchtelingen nodig hebben. Hierbij denken zij onder veel meer aan ontmoeting en dialoog in de wijk Fatima, verstrekking van kleding en huisraad, maatschappelijke begeleiding en taalvaardigheid. Dit gezamenlijke initiatief, dat een aanvulling is op wat het COA en SNV Brabant doen, is genomen door MST, Ronde Tafel Huis, Stichting Peerke Donders, PortAgora, Zusters van Liefde en ContourdeTwern. In de komende weken gaan zij nog meer organisaties en bedrijven benaderen met de vraag om zich aan te sluiten.

“We doen ook een beroep op de vluchtelingen zelf. Vaak staan zij te popelen om actief te worden en zo de eerste stappen te zetten in de samenleving. Inzet van hun talent is goed voor de eigen ontwikkeling en voor de Tilburgse samenleving. Inmiddels hebben diverse ondernemers, organisaties en verenigingen zich verbonden aan dit Tilburgs initiatief van ruimhartigheid en gastvrijheid. Samen zijn wij van mening dat wij met wijkbewoners, de vluchtelingen en andere Tilburgers de crisis om kunnen buigen in een kans.”

Reacties

emailBij de gemeente zijn in de afgelopen week 177 reacties binnen gekomen via telefoon, e-mail en reactieformulieren tijdens informatiebijeenkomsten op 22 en 24 september. Hiervan boden 41 mensen hulp en/of goederen aan, maakten 50 mensen bezwaar tegen de komst van (het aantal) asielzoekers.

Enkele opmerkingen:
– WIJ WILLEN GEEN ASIELZOEKERS
– Toch geen 400 bij een school, en de ouderen eruit. Schandalig.
– We leven met zijn allen op deze wereld dus zullen samen alle lusten en lasten moeten dragen. Iedereen heeft recht op een fijn/goed leven. Tijdens deze avond schaamde ik mij dat ik Tilburgse ben!!
– Crisisopvang is natuurlijk goed en helaas nodig. Moet geen overlast veroorzaken in de wijk. En indien nodig moet hier streng op worden toegezien. Hoe willen er 400 personen fatsoenlijk in dit complex kwijt?
– Ik maak me ernstig zorgen om het Leijpark waar ik elke dag met mijn hondje ga wandelen. Ik kan alleen maar hopen dat ik me veilig blijf voelen. Zo niet dan volgt een reactie zeer spoedig!
– Nu is het nog een buurt waar heel veel kinderen veilig buiten kunnen spelen, waar overal de deur open staat. Als er asielzoekers komen met een heel andere mentaliteit gaat dat zeker helemaal  verkeerd.
– Gezinnen, vrouwen met kinderen, ouderen, geen problemen mee. Maar geen alleenstaande mannen en criminelen.

Mobiele versie afsluiten