Site pictogram Tilburgers.nl

Extra steun voor kinderen in arme gezinnen

De gemeente Tilburg gaat haast maken om extra steun te bieden aan kinderen uit minimagezinnen. Nog dit jaar komen er financiële vergoedingen voor de aanschaf van bijvoorbeeld schoolspullen en sportkleding. De extra steun wordt betaald uit de zogenoemde 1,2 miljoen euro ‘Klijnsmagelden’, voor armoedebestrijding onder kinderen.

Niet elk gezin kan een laptop, grafische rekenmachine of zwemles betalen. Om te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, kunnen ouders een vergoeding aanvragen bij de Stichting Leergeld. Dat is voortaan het centrale loket voor alle schoolkosten.

De vergoeding van andere schoolbenodigdheden bestond al voor het mbo en het eerste jaar voortgezet onderwijs (VO), maar geldt nu ook vanaf het tweedee schooljaar VO. De zwemlessen worden vergoed tot maximaal diploma B en tellen niet meer mee als vergoeding voor sport, maar als vergoeding voor onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen naast hun zwemlessen ook lid worden van een sportclub. Een ander aandachtspunt is het belang van gezonde voeding en het bespreekbaar maken daarvan. Het onderwijs speelt hierin een belangrijke signalerende rol en zou zelfs maaltijden op school kunnen aanbieden.

Daarnaast is er aandacht voor vrijetijdsbesteding. Voor kinderen die mee willen doen aan buurtsport, is er een vergoeding mogelijk voor geschikte sportkleding en andere benodigdheden.

De afgelopen tijd zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met diverse organisaties uit de stad. Ook zijn er gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren zelf. Een deel van de ideeën die hieruit voortkwamen, is voor 2017 uitgewerkt in bovengenoemde activiteiten (voor een totaalbedrag van 532.000 euro). Voor de besteding van de rest van de Klijnsmagelden in 2018 en 2019 (nog 745.00 euro) volgt aan het einde van dit jaar een voorstel.

Wethouder Hans Kokke – SP

“Alle kinderen in Tilburg moeten volledig mee kunnen doen, ook op school”, aldus wethouder Hans Kokke van Inkomensondersteuning. “Helaas is dit lang niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Niet alle ouders en verzorgers zijn in staat om bijvoorbeeld dure laptops en andere materialen aan te schaffen. En kinderen die willen sporten, hebben niet altijd geld voor geschikte kleding en andere benodigdheden. Daarom is deze extra steun zo belangrijk. Zo kunnen alle kinderen zich voorbereiden op een goede toekomst.”

Mobiele versie afsluiten