Site pictogram Tilburgers.nl

Feniksvrouwen in gesprek met minister Jet Bussemaker

Minister voor Emancipatie, Jet Bussemaker (PvdA) is vanmorgen op bezoek geweest bij de gemeente Tilburg. In een kleine besloten bijeenkomst, met 8 vrouwen van Feniks (Stedelijk Centrum voor Emancipatie). Tijdens een informele lunch werd met minister Bussemakers gepraat over hoe zij de belemmeringen met lezen, schrijven en rekenen ervaren. Ook wilde de minister van hen horen wat voor hen de beste manier van leren is. Deze bijeenkomst was in het kader van een nieuw project (EVA = Educatie voor Vrouwen met Ambitie) dat ook in Tilburg zal wordt uitgezet ten behoeve van laaggeletterde vrouwen. Voor de gemeente Tilburg was wethouder Marcelle Hendrickx aanwezig.

Voorafgaand was een bijeenkomst georganiseerd door de stichting Lezen & Schrijven waarbij Bussemaker samen met diverse betrokken partijen officieel tekende voor deze nieuwe samenwerking. In Tilburg zijn dat de gemeente, Feniks, Bibliotheek Midden Brabant, Cubiss, ROC Tilburg, Stichting ABC, ContourdeTwern en de Tafel van één hierbij betrokken.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Emancipatie): “Ik heb bewondering voor de vrouwen die een stap naar voren zetten, en daarbij ondersteuning en begeleiding vragen. Ze realiseren daarmee een betere toekomst, een nieuwe zelfstandigheid”.

De noodzaak voor het project EVA komt naar voren uit recent onderzoek waaruit blijkt dat 1 op de 8 vrouwen in Nederland grote moeite heeft met lezen en schrijven en 1 op de 7 vrouwen grote moeite heeft met rekenen. Bij mannen liggen deze cijfers lager. Nederland is een van de West-Europese landen waar de achterstand van vrouwen op het gebied van taal en rekenen ten opzichte van mannen het grootst is. Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar kunnen niet goed lezen en schrijven. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Voor veel moeders is het kunnen voorlezen aan hun kinderen, zelfstandig kunnen reizen met openbaar vervoer, hun eigen administratie doen of online solliciteren dus niet vanzelfsprekend.

De EVA-methodiek biedt vrouwen specifieke en concrete ondersteuning bij het hernieuwd leren van hun taalvaardigheden, het verhogen van hun rekenniveau en het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Dat kan via een zogenoemd digitaal platform maar ook met hulp van vrijwilligers die les geven. Als expertise-centrum voor emancipatie in Tilburg is Feniks nauw betrokken bij dit nieuwe project. Het is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Educatie voor Vrouwen met Ambitie start in 2014 in de regio’s Tilburg, Amsterdam, Utrecht en Drenthe. Het is de bedoeling dat het project ook in andere regio’s in Nederland gaat lopen.

Mobiele versie afsluiten