Site pictogram Tilburgers.nl

Fietsers krijgen voorrang op rotonde

Foto: John Geerts

De gemeente Tilburg investeert de komende jaren extra geld om de verkeersveiligheid verhogen.  De  Tilburgse Verkeersveiligheidsagenda, met hierin de extra maatregelen, is op 17 september 2019 vastgesteld door het college.

Mario Jacobs, de wethouder Mobiliteit licht toe:  “Het gaat om maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie, handhaving en gedrag. We richten ons op de veiligheid in het verkeer voor jonge kinderen, door te helpen met het aanleren van goed gedrag in het verkeer en door de schoolroutes veilig te maken.”

“We handhaven op automobilisten die zich niet aan de regels houden en werken ook aan de bewustwording voor hen. We hebben speciale aandacht voor de fietser en richten ons op jong volwassenen op de brom- en snorfiets en in de auto en op ouderen die zich te voet of op de scootmobiel door het verkeer begeven.”

Een belangrijke besluit uit de regeling:

Kievitshorst Foto: John Geerts

‘Op alle rotondes wordt de voorrangs-regeling omgezet ten gunste van de fiets. In het kader van werk-met-werk maken wordt dan vanuit de optiek van verkeersveiligheid extra kwaliteit toegevoegd aan de rotondes, zoals bijvoorbeeld verhoogde afscheidingen.’

Daarnaast is er extra aandacht voor zorgcentra waar veel ouderen en scootmobiels oversteken vooral bij De Kievitshorst, het Elisabeth Ziekenhuis en de Leyhoeve.

De gemeenteraad moet nog goedkeuring geven voor de plannen.

Tilburg heeft jaarlijks te maken met verkeersslachtoffers. Ook in 2019 zijn al drie mensen in Tilburg om het leven gekomen. Het meest recente ongeval met dodelijke afloop op 23 juli 2019. Jaarlijks vallen er op de wegen gemiddeld zo’n 200 gewonden en zes doden.

Drukte op fietspaden, hier op de korte Heuvel Foto: John Geerts

En Tilburg staat voor een flinke uitdaging: Er is sprake van een sterk veranderende omgeving waarbij het op de wegen en zeker ook op de fietspaden steeds drukker wordt, er andere vervoerwijzen komen, er afleiding is door social media en steeds meer mensen op oudere leeftijd aan het verkeer deelnemen.

Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toename van de kans op onveiligheid. Samenwerking en het werken vanuit het verminderen van risico’s staan centraal binnen de landelijke en provinciale beleidskaders. Dit beleid omarmt Tilburg.

Mobiele versie afsluiten