Site pictogram Tilburgers.nl

“Financiën niet op orde en reserves bestaan niet”

Gastbijdrage van Roy van Beek. Roy van Beek is SP-lid, betrokken Tilburger en een ervaren financieel specialist.

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armMet genoegen heb ik kennis genomen van de algemene beschouwing als voorgedragen door Francy van Iersel op 11 juli. Het is jammer om te constateren dat het gevoerde beleid is gebaseerd op een valse aanname: “Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat dit meest linkse college ooit de financiën op orde heeft. De reserves zitten vol.. “

De aanname ‘de reserves zitten vol’ vormt de basis van het gevoerde beleid. Elk besluit welke genomen wordt door deze fractie is gebaseerd op deze aanname. Echter:
1. De financiën zijn niet op orde,
2. en de reserves bestaan niet.

Financiën

15-371-COM-BEGROTING-ONLINE-sVolgens de programmabegroting 2015 waren de reserves eind 2013 €838 miljoen en eind 2018 €654 miljoen. Dit betekent een daling van 20% en dat betekent dat je elk jaar verlies draait. De financiën zijn dus niet op orde, anders zou je geen verlies draaien. En let wel: Het zijn de officiële cijfers … (vul de rest zelf maar in).

Reserves

Volgens de jaarrekening van 2015 is ons eigen vermogen 851 mln. Echter hiervan is €760 miljoen geïnvesteerd in gebouwen en terreinen. Nu komt de truc: je kunt wel pretenderen dat we €838 miljoen te besteden hebben, maar daarvoor moet je wel eerst €760 miljoen aan vaste activa verkopen. En ik garandeer u dit: dat gaat niet lukken en we krijgen er al helemaal geen €760 miljoen voor terug (want het zijn de officiële cijfers).

Liquiditeit

Deze rapportages zijn ontworpen om het werkelijke verhaal achter het politieke toneelstukje te verbergen. Het werkelijke verhaal is een continuering van de investeringen in de Spoorzone, het drama van de kanaalsluizen, het winkelrondje en ga zo maar door. Aangezien er geen sprake is van volle reserves kunnen deze investeringen alleen maar uit ons inkomen worden afgeroomd. Dit verklaart overigens de flinterdunne liquiditeit van slecht 5 mln op onze bank per 31 december 2015. Dit is vragen om problemen en die zijn er dan ook al geweest.

Sociaal beleid?

Dit beleid vreet ons kapitaal op. Een overheid die altijd meer uitgeeft dan dat er binnenkomt is niet sociaal want het laat niets over voor onze kinderen en het schuift hiermee de problemen voor zich uit en van zich af.

Met vriendelijke groet,
Roy van Beek

Mobiele versie afsluiten