Site pictogram Tilburgers.nl

Fokmast-Regte Heide proeftuin voor Provincie en Gemeente

De provincie Noord Brabant en de gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast – Regte Heide ten zuiden van  Goirle.

Het doel voor deze proeftuin is voor een aantal vraagstukken in dit gebied een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden waarbij de nieuwe omgevingswet centraal staat.

Problemen in de proeftuin zijn onder meer om het verplaatsen van een manege, uitbreiding van een puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

Het gebied Fokmast/Regte Heide is het gebied ten zuidwesten van de kern Goirle en ten westen van de Turnhoutsebaan tot aan de Regte Heide en aan de zuidzijde tot aan de grens met België. Het gebied kent meerdere functies op gebied van recreatie, bedrijvigheid (manege, puinbreekbedrijf)

en natuur (Natura 2000 gebied Regte Heide en natte natuurparel Poppelsche Leij).

Maar elke partij heeft zijn eigen ambities in het gebied, zoals een uitbreiding van het puinbreekbedrijf en de gemeentewerf, het vernatten van de natuur, verplaatsing van de manege, het aanleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes, het goed inpassen van (nieuwe en bestaande) bedrijvigheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Binnen bestaande normen en regelgeving blijken de ambities en maatschappelijke belangen niet verenigbaar. Omdat het nu een proeftuin is, gaan projectteams van de gemeente en provincie met een expertteam van het ministerie van BZK aan de slag om oplossingen te zoeken in de geest van de nieuwe omgevingswet.

“Inhoudelijk gezien vraagt deze ontwikkeling letterlijk en figuurlijk om ruimte. Als de diverse partijen bereid zijn om speelruimte te gunnen aan elkaar dan kan er zeker iets moois ontstaan”, verwacht wethouder Guus van der Put.

“Geweldig dat we in samenwerking met provincie en ministerie deze ontwikkelingen mogelijk gaan maken.” volgens Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte.

“De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen absoluut niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat. Een hele uitdagende botsproef voor de nieuwe Omgevingswet.”

 

Mobiele versie afsluiten