Site pictogram Tilburgers.nl

Fontys naar de Spoorzone: haalbaarheid nog erg onzeker

Spoorzone: concept ontwerp

Fontys Hogescholen is door de gemeente enige tijd geleden uitgenodigd na te denken over huisvesting in de Spoorzone, het te ontwikkelen oude NS-gebied direct achter het centraal station in Tilburg. Concentratie van Fontys in de Spoorzone is vooral aantrekkelijk als er samenwerking komt tussen kennis, cultuur en sociale omgang.

Fontys Hogescholen, Bibliotheek Midden Brabant en de culturele instellingen hebben zich verenigd in ‘De Locomotief’ en hebben opdracht gegeven aan ‘Barcode Architects’ om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden voor huisvesting van cultuur, media en onderwijs in de Spoorzone. Het gaat hierbij om ongeveer dertig procent van de vierkante meters die de Spoorzone in z’n geheel omvat. ‘Barcode Architects’ gaat uit van een ‘Stadscampus’ met een levendige mix van onderwijs, cultuur, recreatie en educatie. Het advies omvat het huisvesten van de diverse instellingen door en met elkaar en in een mix van historisch erfgoed en nieuwbouw, verbonden door een loper van interne en externe pleinen en hoven.

Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen, zegt over dit concept: “Voor het realiseren van de Stadscampus zijn grote investeringen en inspanningen nodig, zowel van Fontys, de cultuurinstellingen, de bibliotheek en ook van de gemeente Tilburg. Het is nog niet goed mogelijk een voorspelling te doen over de haalbaarheid van de Spoorzone. Er ligt een prachtig concept met een interessant perspectief, dat op hoofdlijnen ook financieel is uitgewerkt, maar het geheel is ook zeer complex. Daarnaast zal voor Fontys eerst het vraagstuk van Stappegoor moeten worden opgelost, voordat er überhaupt een mogelijke verplaatsing naar de Spoorzone aan de orde kan komen.” Het ‘Moller-gebouw’ in Stappegoor zal eerst verkocht moeten worden.

Vrijdag 23 mei wordt het concept gepresenteerd aan de gemeente Tilburg, in de raadszaal. Deze presentatie is openbaar en begint om 11.00 uur.

 

Mobiele versie afsluiten