Site pictogram Tilburgers.nl

Fout met bouwleges leidt tot vragen aan wethouder Erik de Ridder

Erik de Ridder

Vanmorgen in de vergadering van de raadscommissie ‘Modern Bestuur’ stelde de TVP (Tilburgse VolksPartij) vragen over de berekening van bouwleges.  Volgens fractievoorzitter Loes Dielissen wordt er met grote projectontwikkelaars in overleg deals gesloten voor lagere leges; uit eigen onderzoek had zij vijf gevallen waarbij dat was gebeurd. Als bewijs voerde zij een email-wisseling aan tussen haarzelf en een ambtenaar van de afdeling Dienstverlening.  De vragen werden door wethouder Erik de Ridder beantwoord, maar niet nadat er bijna 20 minuten geschorst werd opdat de bewuste e-mail kon worden opgezocht en uitgedeeld.

Echter, in de e-mail aan Loes Dielissen antwoordde de ambtenaar het volgende:

(…) Omdat dit de tweede vastgestelde fout was naar aanleiding van jouw vragen, heb ik alle in 2012 ingediende bouwplannen met een bouwsom boven de 1 miljoen euro (leges ongeveer 14.000 euro) laten controleren. (…) 

Uit deze controle bleek nog één foutieve berekening, zodat van de 32 aanvragen er 3 fout waren. Je zult begrijpen dat ik erg teleurgesteld was in deze uitkomst. Overigens blijkt er nergens sprake te zijn van afspraken met ontwikkelaars over de vaststelling van de bouwsom, maar dat er sprake is van een foutief uitgangspunt bij één van de medewerkers (berekening op basis van directe kosten in plaats van totale kosten). (…) Hierdoor zijn niet de juiste leges berekend voor de definitieve aanslag. 

Wethouder Erik de Ridder probeerde met deze e-mail aan te tonen dat het wel degelijk om een fout ging en niet om afspraken met projectontwikkelaars. Daar voegde hij aan toe: “Loes Dielissen heeft wel 50 keer vragen gesteld aan ambtenaren binnen de organisatie, wat ongeveer 500 mensuur heeft gekost om alle vragen nauwkeurig te beantwoorden. We betreuren ook de kosten die hiermee zijn gemoeid. En nee, er is dus geen sprake van onjuist informeren van de raad, behalve dat we toen niet wisten van die drie fouten.”

Woordvoerders van andere partijen reageerden met een mengeling van enerzijds complimenten aan Loes Dielissen voor haar onderzoek en anderzijds verbazing over de tijd die er nodig was voor het beantwoorden van vragen en het ontdekken van de fout. Jan Heijmans (VVD):”Goed dat dit onderzoek is gedaan door Loes Dielissen, maar je mag je afvragen of je niet doorschiet.” Eric Logister (D66):”Is de legesverordening wel duidelijk genoeg, zowel voor de burgers als voor de ambtenaren die ermee moeten werken?” Gabe van der Zee (PvdA):”Waarom zijn er 50 vragen nodig van een raadslid voordat een fout wordt gevonden en opgelost? Sjef Robben (CDA):”Over wat voor bedrag gaat het nou eigenlijk? Hoeveel kost deze fout?” En ten slotte Corrie Laming (SP):”Hoezo waren die fouten niet ontdekt als er niet grondig op doorgevraagd was? En de twee gevallen die we nu niet in beeld hebben, hoe zit het daar mee?”

Maar Loes Dielissen houdt voet bij stuk: Er zijn vijf gevallen, niet drie. Het is een feit dat er met grote projectontwikkelaars wordt overlegd. Het heeft mij nog veel meer tijd gekost dan het ambtelijk apparaat. Ik heb zelf achteraf alles moeten uitzoeken en narekenen. En het probleem speelt al veel langer, zeker sinds 2009. Wij worden geacht de tarieven van leges kostendekkend te maken, maar dat lukt niet als er inkomsten verzwegen worden.”

Dit leidde tot een korte welles-nietes discussie tussen Loes Dielissen en Erik de Ridder, waarbij de laatste besloot met: “Beweren is goed, bewijzen is beter.”

Mobiele versie afsluiten