Site pictogram Tilburgers.nl

Gabrielle Haanen Ridder in Orde van Oranje Nassau

De voormalige Tilburgse gemeentesecretaris Gabrielle Haanen uit Maastricht ontving op donderdag 20 september 2018 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Weterings tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zij krijgt deze onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de vernieuwing en verbetering van het openbaar bestuur en het ambacht gemeentesecretaris in het bijzonder. Burgemeester Weterings reikte de onderscheiding uit na afloop van de Algemene Leden Vergadering van de VGS tijdens het congres dat plaatsvindt bij EVE, Burgemeester Stekelenburgplein 208 in Tilburg.Gabrielle Haanen (61) legt tijdens het congres na bijna 5 jaar haar functie neer als voorzitter van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen. Daarvoor was zij jarenlang bestuurlijk actief in diverse andere landelijke en regionale gremia. O.a. binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, als voorzitter van de kring gemeentesecretarissen 100.000+ gemeenten, als lid van de Raad van Advies voor de vakgroep Bestuurskunde van Tilburg University en als lid van de programmaraad voor opleidingen binnen het Publiek Domein.

In haar huidige functie is mevrouw Haanen gemeentesecretaris van Utrecht. Van 2009 tot 2016 was zij gemeentesecretaris in Tilburg. Naast haar buitengewone professionele inzet voor de gemeente Utrecht, Tilburg en Regio Hart van Brabant werkte Gabrielle Haanen nauw samen met de Vereniging voor Bestuurskunde. Zij leverde belangrijke bijdragen aan de totstandkoming van onderzoeken in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Eerder was zij bestuurslid van de sectorraad en voorzitter van het sectoraal adviescollege voor Hoger Economisch Onderwijs.

Daarnaast zet Gabrielle Haanen zich in voor de podiumkunsten in de zuidelijke cultuurregio via de Raad van Commissarissen van Parkstad Limburg Theaters.

Mobiele versie afsluiten