Site pictogram Tilburgers.nl

Gasunie verwijdert oude gasleidingen in Berkel-Enschot

logo-gasunieDe Gasunie gaat half februari 2016, in Berkel Enschot, beginnen met het verwijderen van een tweetal gasleidingen die niet meer in gebruik zijn. De leidingen hebben een lengte van circa 2,5 kilometer en liggen tussen de Vlierakkerweg en de Hoolstraat. De verwijdering zal gefaseerd worden uitgevoerd en duren naar verwachting tot de eind juli 2016.

De leidingen die worden verwijderd zijn niet meer aangesloten op het gastransportnet van Gasunie en kunnen daarom zonder gevolgen voor afnemers worden verwijderd. Gasunie doet haar uiterste best om eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig zullen de direct omwonenden door middel van een brief worden geïnformeerd over bijvoorbeeld mogelijke geluidshinder of tijdelijke verkeersmaatregelen.

plattegrond-gasleidingDergelijke maatregelen zullen ook ter plaatse op borden worden aangegeven. Ook kan het zijn dat er tijdens de werkzaamheden een gaslucht wordt geroken. Wat men dan ruikt is de geurstof die Gasunie heeft toegevoegd aan het van nature reukloze aardgas. Er is dus geen sprake van een onveilige situatie. Tijdens de werkzaamheden gaat het gastransport gewoon door dus daar merkt de omgeving verder niets van. De leidingen liggen deels onder bosschages. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk van deze bomen en struiken te sparen. Waar dat niet mogelijk is, zal na afronding van de werkzaamheden nieuwe beplanting worden aangebracht.

De werkzaamheden in Berkel Enschot maken deel uit van een groter project waarin Gasunie in de provincie Brabant in totaal 90 kilometer oudere leiding heeft vervangen door 22 kilometer nieuwe leiding. Deze beperkte vervanging is mogelijk door gebruik te maken van vertakkingen en dwarsverbindingen in het gastransportnet die in de afgelopen jaren zijn aangelegd.

Bron: Gasunie

Mobiele versie afsluiten