Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente huurt tweede verdieping Het Laken

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen vanaf medio april 2017 op de tweede verdieping in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan. De tijdelijke verhuizing is nodig vanwege de renovatie van Stadskantoor 1. Hiervoor wordt de volledige tweede verdieping gehuurd. De griffie en bodes, de ambtenaren die de raad ondersteunen, verhuizen per 21 april naar Het Laken. Het was voor hen een grote wens om samen met de raad in hetzelfde gebouw te worden gehuisvest en de werkgroep van de raad – die betrokken is bij de verhuizing – steunde deze wens.

Door de gehele etage te huren heeft de gemeente de mogelijkheid om de ruimte aan te passen en daarmee de medewerkers meer ruimte te geven om hun werk goed en prettig te doen. De gemeenschappelijke ruimte kan worden aangepast zodat het minder een kantoorsfeer heeft en beter geschikt is voor de ontvangst van bezoekers. En de bodes, die zorgen voor koffie, thee en soms broodjes, maar ook hand en spandiensten verzorgen, hebben dan meer ruimte hiervoor.

Een ander voordeel is, dat andere gebruikers van het kantoorgebouw er zo geen last van hoeven te hebben als er (veel) bezoekers zijn, zoals bij de naturalisatieceremonies die ook in de raadzaal plaatsvinden.

Het huren van extra vergaderruimte door raadsleden was al mogelijk, maar zou moeten worden afgerekend per dagdeel, wat veel extra administratie kost. Door de gehele etage te huren, is afrekenen per dagdeel niet meer nodig.

Oorspronkelijk, toen het plan nog was om de tijdelijke huisvesting bij Interpolis te huren, was voor de huur van de raadzaal €577.000,- begroot. De huur van de tweede etage van Het Laken – inclusief eenmalige aanpassingskosten – bedraagt voor twee jaar €397.960,-.

Mobiele versie afsluiten