Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente laat Raakveld vallen

De voormalige basisschool Zuiderlicht aan de Geefhuishof
De voormalige basisschool Zuiderlicht aan de Geefhuishof

Het college van Tilburg heeft besloten om de Stichting Raakveld niet te helpen bij de vervanging van de gebruiksruimte.  Omdat het pand aan de Geefhuishof is verkocht moet de Stichting Raakveld  op zoek naar een nieuw onderkomen. In een brief naar de raad stelt het college: “Op basis van geldend beleid en de financiële situatie van Stichting Raakveld geen vervolg afspraken te maken over verhuur, verkoop of erfpacht van gemeentelijk vastgoed.”

Op 16 maart jl. is in de Themacommissie Vestigingsklimaat de huisvesting van Stichting Raakveld aan de orde gekomen. De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft tijdens deze vergadering toegezegd op korte termijn in overleg met Stichting Raakveld te gaan om te zoeken naar een duurzame oplossing voor hun huisvesting.

In mei 2014 verhuisde Raakveld naar het Geefhuishof, tussen Piusstraat en het Stuivesantplein achter de Broekhovense kerk. De verhuizing was noodzakelijk omdat het Duvelhok februari 2014 verkocht is aan Karin Bruers die er een sociale salon wil beginnen. Er was daarom geen ruimte meer voor het Raakveld.

 

Stichting Raakveld is een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Zeven jaar verzorgden Zjef Naaijkens en Loutje Bosch deze dagopvang in het Duvelhok aan de St. Josephstraat. Op de eigen website staat de ontstaansgeschiedenis te lezen.

“Zjef Naaijkens en Loutje Bosch zijn zeven jaar geleden begonnen met Raakveld. Ze kwamen tot het idee van een zorgtheater door hun eigen theater- en muziekpraktijk. Samen speelden ze met hun gezelschap Louter Produkties vaak voor instellingen en het speciaal onderwijs. Ze merkten toen dat het publiek, dat mee mag spelen in hun interactieve voorstellingen, vaak zijn eigen beperking overwon of over talent bleek te beschikken waar niemand nog aan gedacht had. Vanuit die gedachte startten zij een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Ze vormen samen de directie van Stichting Raakveld. Ze treden beiden ook nog steeds op in het land.”

Tilburg Web TV maakte eind 2012 een filmpje over de activiteiten bij Raakveld:

 

Mobiele versie afsluiten