Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente Tilburg koopt parkeergarage Emma – Lokaal Tilburg c.s. lanceert plan Louis Bouwmeester

De gemeenteraad van Tilburg heeft maandag 5 februari 2018 ingestemd met de aankoop van de parkeergarage Emmapassage van vastgoedreus Wereldhave. Aanvankelijk – enkele weken geleden – zag het er niet naar uit dat dit idee een meerderheid zou halen. 8,4 miljoen euro voor een parkeergarage is veel geld, maar buiten dat, hadden veel partijen – onder andere GroenLinks, LST, PvdA –  het gevoel dat ze onder druk werden gezet om die garage te kopen, omdat “anders de verbouwing van de Emmapassage niet door zou gaan”.

Dit misverstand werd uit de lucht genomen doordat de medewerkers van Wereldhave de raadsleden uitnodigden voor een gesprek, dat 1 februari jl. plaats had in het tijdelijke kantoor van Wereldhave boven de Hema. Uiteindelijk stemden alleen coalitiepartij SP en oppositiepartijen PvdA, VoorTilburg en VVD tegen.

Lees ook:

Bijzonder was echter de inbreng van oppositiepartijen Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en Groep Dankers, die zelf een alternatief idee hadden ontwikkeld om voor meer parkeerplaatsen in de binnenstad én voor meer vergroening te zorgen. Want anders dan het college denken veel raadsleden en ondernemers dat er te weinig parkeerplaatsen in de Binnenstad zullen zijn, als alle verbouwingen klaar zijn.

In de vorm van een amendement kwamen deze drie met een uitgewerkt plan om de parkeergarage Schouwburg / Louis Bouwmeesterplein te vergroten met twee verdiepingen er bovenop en om tegelijkertijd de parkeerplaatsen op het plein ernaast weg te halen en te vervangen door extra bomen en een parkje, zodat dit goed kan aansluiten op het park Oude Dijk en de kloostertuin. De parkeergarage zoals zij die hebben bedacht krijgt groene, ‘levende’ muren in plaats het kille beton van nu.

Complimenten kwamen onder meer van D66 en LST, maar ook vanuit het college. Met de vraag of fractievoorzitter Frans van Aarle van Lokaal Tilburg dit idee niet beter als een apart voorstel kon inbrengen, in plaats van ‘slechts’ als alternatief als amendement voor de aankoop van de garage Emmapassage? De drie lokale partijen, die zelf ook zagen dat hun alternatief deze avond geen meerderheid ging behalen, besloten hun tegenvoorstel in te trekken en op een later moment apart in te dienen bij de gemeenteraad.

Aangezien de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 21 maart 2018 worden gehouden, zal dit voorstel pas ná de verkiezingen bij de gemeenteraad worden ingediend. Hiermee is het een voorstel dat ook in de verkiezingsdebatten een onderwerp van discussie kan vormen.

Mobiele versie afsluiten