Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente Tilburg niet klaar voor Privacywet

Op 25 mei 2018 gaat de Europese Privacywet (AVG) in en gemeente Tilburg krijgt de klus niet op tijd af, zo blijkt op de laatste dag voor de deadline. De Privacyverklaring zoals elke organisatie en elk bedrijf die vanaf deze datum beschikbaar moet hebben, is nog niet af. Voorlopig staat de oude Privacyverklaring daarom nog op de website van de gemeente.

De nieuwe Privacyverklaring – waar we in Tilburg nu nog enkele weken op moeten wachten – is een stuk uitgebreider en ziet er ongeveer zo uit als dit model van de VNG en KING. VNG is de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en KING is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.

Voor burgers zijn de belangrijkste nieuwe regels in de Privacywet het recht op inzage en het recht op het kunnen corrigeren en aanvullen van de persoonsgegevens die de gemeente heeft.(Meer info: Autoriteit Persoonsgegevens)

Bijvoorbeeld: voor een inwoner met een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet kan het nut hebben om inzage te vragen en krijgen in het dossier dat Werk & Inkomen (sociale dienst) van hem of haar heeft, om te zien of de opgenomen gegevens kloppen. De juistheid van deze informatie is immers van belang bij het vinden van werk of bij het aangeboden krijgen van een passend traject. En ook of de gemeente deze gegevens deelt met anderen en zo ja, met wie. Denk hierbij aan in het verleden ingeleverde CV’s, doktersverklaringen of andere heel persoonlijke zaken.

Kortom. Binnenkort meer over de details en mogelijkheden die de Privacywet biedt aan inwoners tegenover de overheid.

Mobiele versie afsluiten