Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente Tilburg wijst bestuursakkoord VNG af

Erik de Ridder
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verenigt alle 418 gemeenten in Nederland en overlegt met het kabinet over alles wat gemeentebesturen aangaat. Annemarie Jorritsma is voorzitter van de VNG.

Het kabinet van premier Rutte wil opnieuw 2 miljard euro bezuinigen en opnieuw zijn de mensen met een sociale baan (lees: Diamantgroep) de klos. In het ‘bestuursakkoord’ dat er nu ligt heet dit de ‘Wet Werken naar Vermogen’. Van het bedrag dat gemeenten oorspronkelijk hadden voor de sociale werkvoorziening, blijft nog maar 20% over. De VNG heeft met het kabinet onderhandeld over deze bezuinigingen en zegt dat het ‘hoogst haalbare’ is bereikt. Op 8 juni mogen de gemeenten stemmen over dit bestuursakkoord en daarom werd dit op maandagavond 23 mei behandeld in de gemeenteraad.


Annemarie Jorritsma verdedigt haar bestuursakkoord

Nu was al bekend dat diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem, niet tevreden zijn over dit bestuursakkoord en dan met name vanwege deze ‘Wet Werken naar Vermogen’, en dat zij al besloten hebben om op 8 juni tegen te stemmen. En ook de gemeenteraad en het college van Tilburg hebben nu tegen dit akkoord gestemd, met uitzondering van Trots en de TVP. Fractievoorzitter van de PvdA, Auke Blaauwbroek uitte zich ongekend fel: “Ik ben des duivels! Dit kabinetsbeleid is asociaal en verscherpt verschillen tussen arm en rijk. Helaas heeft de VNG besloten dat er geen moties kunnen worden ingebracht op dit akkoord, wat erg ondemocratisch is. Het lijkt de vakbeweging wel. We moeten overwegen om het lidmaatschap van de VNG op te zeggen.” Wethouder Erik de Ridder, die Tilburg vertegenwoordigt in de VNG, was het met de raad eens: “Er zitten te grote financiële risico’s aan dit akkoord, na alles wat we al gedaan hebben qua bezuinigingen. De consequenties van dit akkoord zijn te onduidelijk en wegen niet op tegen de voordelen, zoals meer zelfbestuur.”

Op donderdag 25 mei zal de Tweede Kamer spreken over de ‘Wet Werken naar Vermogen’ en de specifiek over de sociale werkvoorzieningen. Het bestuur van de VNG zegt op haar website dat ze zal proberen “de zorgen weg te nemen“.

 

Mobiele versie afsluiten