Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeente Tilburg wil meedoen aan Experimentenwet

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMinister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken is bezig met het maken van de Experimentenwet en heeft daarvoor een stappenplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet is bedoeld om gemeenten, die hieraan mee willen doen, de ruimte te geven om al bestaande wetten tijdelijk ‘uit’ te zetten, zodat er kan worden geëxperimenteerd met andere regels. Veel gemeenten zouden bijvoorbeeld willen experimenteren met een Basisinkomen of met een regelarme bijstand. Deze experimenten kunnen op dit moment niet worden gehouden, omdat de bestaande wetten (bijvoorbeeld de Participatiewet) hier in de weg staan.

Als eerste stap gaat de minister samen met andere belanghebbenden, zoals de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een overzicht maken van de wetten die door de Experimentenwet (tijdelijk) opzij zouden kunnen worden gezet. Tegelijkertijd kunnen gemeenten die mee willen doen aan de Experimentenwet zich hiervoor aanmelden bij het ministerie. De Gemeente Tilburg heeft zich hiervoor aangemeld en heeft zes experimenten aangedragen die zij in Tilburg zou willen houden.

grondwet wikiEén van deze zes betreft het Vertrouwensexperiment, waarvoor delen van de Participatiewet ‘buiten werking’ moeten worden gezet. Bij dit experiment gaat het om de aanpak van de (langdurige) bijstand. Met langdurig wordt bedoeld: mensen die al drie jaar of langer een bijstandsuitkering hebben en voor wie de kans op een betaalde baan heel klein is. Met dit experiment wil de gemeente Tilburg te weten komen op welke manier mensen hiermee om zullen gaan en een antwoord vinden op vragen, zoals: Vinden mensen dan eerder en duurzamer hun pad naar werk, uit de bijstand? Gaan mensen dan voor hun naasten of hun buurt zorgen? Worden ze actief als vrijwilliger of mantelzorger? Welke bewoners wel, en welke niet? Hoeveel besparing levert dit op ten opzichte van de huidige manier van organiseren?

Op 20 april vindt de eerste van vier werksessies plaats, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met alle gemeenten die zich hebben aangemeld, om de experimenten te bespreken. Naast Tilburg doen ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Drechtsteden, Schiedam, Lelystad, Zaanstad, Zwolle en ‘s-Hertogenbosch mee.
 
UPDATE: 18 april 2015 14:50 uur

Mobiele versie afsluiten