Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeentelijke belastingen in 2019 in Tilburg

Op 8 oktober 2018 wordt de Begroting voor 2019 gepresenteerd aan de gemeenteraad en de pers. Maar de tarieven van de lokale belastingen in 2019 zijn al gepubliceerd. De gemeenteraad stemt over deze tarieven in november 2018, nadat de Begroting voor 2019 is aangenomen.

Onroerende zaakbelasting (ozb)

Naar schatting  zal de gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgen met 5,82%, terwijl de WOZ-waarde van andere gebouwen (bedrijven bijvoorbeeld) daalt met 0,06%. Bij de tarieven voor de ozb is het omgekeerde aan de hand. Het tarief voor woningen gaat ietsje omlaag en de tarieven voor niet-woningen gaat iets omhoog.

2018 2019 verschil
voor woningen: eigenarenbelasting 0,1021% 0,0984% -0,0037%
voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2104% 0,2121% 0,0017%
voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1740% 0,1780% 0,0040%

Afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.
Tot nu toe moesten particulieren het commerciële tarief betalen voor het inleveren van  verbouwingsafval, gips, puin, dakleer en grond. Dat verandert in 2019. Wie deze materialen goed gescheiden inlevert, betaalt niets. Alleen wie alles door elkaar inlevert, zonder eerst zelf goed te scheiden, betaalt 25 cent per kilo.

De kosten van afvalverwerking stijgen in 2019 met €3,9 miljoen.

Een stijging van de verwerkingskosten 700.000
De verhoging van de afvalbelasting 600.000
Daling papierprijs 400.000
Afvalstromen voormalige, bedrijfsmatige milieustraat 300.000
Voorstel Extra geld voor schoon* 800.000
Overigen, waaronder het opruimen van illegale stort 700.000
3.500.000
Beloning goed gedrag -400.000
3.100.000

* Wat dit voorstel inhoudt is nog niet bekend en zal waarschijnlijk bekend worden gemaakt bij de presentatie van de Begroting 2019. En aangezien het om een voorstel gaat, is dus nog niet zeker dat het doorgaat.

Rioolheffing

De rioolheffing moet 100% kostendekkend zijn en stijgt door rente en inflatie met een half miljoen. En dus stijgen de tarieven ook.

2018 2019 verschil
Eigenarenbelasting: 81,62 €81,62 €82,87 € 1,25
Gebruikersbelasting: 35,18 €35,18 €35,71 € 0,53

Hondenbelasting

De tarieven voor 2019 dalen ten opzichte van 2018 met 0,37%.

Precariobelasting en reclamebelastingen

Voor 2019 gaat het tarief voor precariobelasting omhoog met 2,4%, wat gelijk is aan de inflatie. Het tarief voor reclamebelasting in de Binnenstad verandert niet. De reclamebelasting voor de linten Korvel en De Besterd stijgt eveneens met 2,4%.

De reclamebelastingen voor de bedrijventerreinen Het Laar, Kanaalzone Noord, Kanaalzone Zuid, Katsbogten, Kraaiven, Kreitenmolen, Loven en Vossenberg blijven hetzelfde als in 2018.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting was 3,5% in 2018 en blijft 3,5% in 2019.

Parkeerbelasting

De meeste tarieven blijven in 2019 hetzelfde.
Het tarief voor de autodatevergunning is verlaagd van € 56,00 naar € 15,00 per kwartaal vanwege de afgesproken ‘Green Deal Autodelen’. Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat vergunning, ingeval van verlies of diefstal komt te vervallen.
Voorheen was teruggave van bedragen lager dan € 10,00 niet mogelijk. Vanwege de digitalisering van de uitgifte van vergunningen is teruggave van lagere bedragen wel mogelijk geworden.

Begraafplaatsrechten, Scheepvaartrechten en Liggelden Piushaven

Ook deze tarieven stijgen met 2,4% vanwege inflatie.

Leges

De meeste leges gaan omhoog met 2,4%.

Mobiele versie afsluiten