Site pictogram Tilburgers.nl

Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen verdrievoudigd

Mammoetboom-Sequoia-von-Weeberpark-2007-05-31-14-16-32Om te zorgen dat alle monumentale bomen beschermd worden, heeft de gemeente Tilburg een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Deze lijst is opnieuw vastgesteld door het college. Het aantal monumentale bomen is gestegen van 1177 tot ruim 3300. De lijst wordt om de twee jaar vernieuwd.

Download de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen 2014 (3MB)

Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt geen vergunning verleend om ze te kappen..Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling waardevolle en monumentale bomen Tilburg een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen.

een tegemoetkoming in de onderhoudskosten aanvragen via deze link. Heeft u vragen over de bijdrageregeling waardevolle en monumentale bomen, neem dan contact op met Peter de Rooij (013-542 8724 / peter.de.rooij@tilburg.nl). Voor overige vragen over bomen kunt u contact opnemen met Paula Paulus (013- 542 87 20 / paula.paulus@tilburg.nl).

Heeft u een boom/bomen die u wilt aanmelden voor deze lijst, geef dit dan door aan Marco van Riel (013- 5495627 / marco.van.riel@tilburg.nl).

Mobiele versie afsluiten