Site pictogram Tilburgers.nl

Gerrit Poels – Stichting Broodnodig krijgt pand Pollepel

2016-01-20 Pollepel Stedekestraat Poort La PoubelleZowel de begane grond als de kelder worden aan Stichting Broodnodig verhuurd en de Stichting krijgt eveneens de volledige beschikking over de binnenplaats. De Stichting heeft aangegeven de kelder zowel geschikt te vinden voor het uitdelen als voor opslag. Stichting Broodnodig wordt de hoofdgebruiker van het en de huurders van de woningen erboven kunnen blijven. Stichting Broodnodig heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor huur van deze woningen.

De jaarhuur voor Stichting Broodnodig bedraagt €40.832 en de servicekosten worden geschat op € 5.000. De Stichting wordt met subsidie gecompenseerd voor de huur en servicekosten. De kosten van het huurdersonderhoud en de energiekosten zal Stichting Broodnodig zelf betalen.

2016-01-20 De Pollepel WilhelminaparkEenmalig moet er €26.000,- door de gemeente uitgegeven worden aan een deugdelijke vluchtroute (in geval van brand) en technische aanpassingen.

Scouting Esjeeka was door de gestegen huur al van plan het pand te verlaten. Deze stichting heeft interesse getoond in een nieuw te bouwen pand op het van Gend en Loos terrein in de Spoorzone, waar zij mede-eigenaar van wil worden. Tot het zover is, kan Esjeeka uit de voeten met een tijdelijk onderkomen.

Gerrit Poels - raadzaal - 12 jan 2015De vertegenwoordigers van de School De Stappen hebben middels een brief van … hun zorgen geuit over een mogelijke verhuizing van de activiteiten van stichting Broodnodig naar het pand van de Pollepel. De zorgen richten zich enerzijds op de drukte die er kan ontstaan door het samenkomen van uitgaande leerlingen en de klanten van stichting Broodnodig en anderzijds op de veiligheid van kinderen. Op basis van de ervaringen tot nu toe is er echter geen reden tot zorg. In de buurt van waaruit de stichting nu opereert in Tilburg west hebben zich tot dusverre geen noemenswaardige incidenten voorgedaan die te linken zijn aan de klanten van Stichting broodnodig. De hulpbehoevende klanten melden zich puur voor hulp bij de woning van pater Poels en keren dan weer huiswaarts.

Als het samenkomen van de uitgaande leerlingen en klanten van stichting Broodnodig niet voorkomen kan worden en tot een verkeersdrukte gaat leiden, kunnen er via de gemeente verkeersmaatregelen worden getroffen. Anderzijds kan Stichting Broodnodig de school tegemoet komen met een praktische oplossing door klanten op een later tijdstip te ontvangen.

Op 1 februari 2016 tijdens de vergadering van de gemeenteraad, hebben de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) ingediend om het pand waar de Pollepel is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven; ofwel aan de Stichting Broodnodig.

De Stichting wil de ruimtes van De Pollepel gebruiken voor het uitdelen van brood (dagelijks van 14.00 uur tot 16.00 uur), het voeren van keukentafelgesprekken en gesprekken met instanties.

Gerrit Poels, die in mei 2016 de leeftijd van 87 jaar heeft bereikt, wil graag zijn levenswerk overdragen aan zijn pleegdochter Hulya Ozdemir. Hiervoor is het pand van de Pollepel zeer geschikt: voor keukentafelgesprekken, als gaarkeuken, voor het uitdelen van brood en goederen.

Mobiele versie afsluiten