Site pictogram Tilburgers.nl

Gerrit Poelsprijs 2010: 13e genomineerde: VrouwenKindcentrum Even-Naar


De Nachtburgemeester van Tilburg in samenwerking met de Gemeente Tilburg presenteert “Gerrit Poelsprijs 2010″ (0)13 Tilburgse initiatieven tegen armoede en sociale uitsluiting.
In het kader van het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

VrouwKindCentrum ‘Even-Naar’ is een ontmoetingsplaats in de Reeshof. Het is een centrum waar vrouwen uit verschillende culturen met of zonder kinderen elkaar ontmoeten.

Het doel van de activiteiten is wisselend:

  1. ontmoeting: inloopochtenden om elkaar te ontmoeten, van gedachten wisselen etc.
  2. informatief: informatieve bijeenkomsten over opvoeding, gezondheid, studie om meer kennis op te doen over een bepaald onderwerp
  3. educatief: cursussen voor betere kansen op de arbeidsmarkt
  4. (re)creatief: een kookclub of andere hobbyclub om samen gezellig bezig te zijn en elkaars kunsten af te kijken

Wat er te doen is in het VrouwKindCentrum ontstaat vanuit de vrouwen zelf – op basis van hun eigen wensen en behoeften, talenten en interesses!

Meer info hier.

Meer info over de Gerrit Poelsprijs

Mobiele versie afsluiten