Site pictogram Tilburgers.nl

Gesprek met Wereldhave schept duidelijkheid

Ongeveer 30 raadsleden en commissieleden hadden donderdagavond 1 februari 2018 de uitnodiging van vastgoedbedrijf Wereldhave geaccepteerd om te komen praten. De medewerkers van Wereldhave hadden deze uitnodiging uitgestuurd naar aanleiding van de commissievergadering van 22 januari jl. en het concert dat zondag 28 januari plaatsvond op het Pieter Vreedeplein om bloemist Johan Cools van ’t Boeketje te steunen in zijn wens om op het plein te mogen blijven. Belinde, Doris, Margreet en Sander van Wereldhave wilden graag misverstanden uit de wereld helpen en meer duidelijkheid scheppen. En alle vragen beantwoorden.

Tot nu toe heeft Wereldhave een slordige 200 miljoen euro geïnvesteerd in Tilburg en met de nog voorgenomen projecten – de verbouwing van de Emmapassage en -garage komt daar nog eens 25 miljoen euro bij.

Pieter Vreedeplein
Aan het Pieter Vreedeplein is in een ijltempo afgelopen jaar de oude V&D omgebouwd tot Hudson Bay, welke in september 2017 opende. De reden dat dit zo haastig is gebeurd is, dat Hudson Bay de gewoonte heeft om nieuwe zaken alleen in maart en in september te openen. Met andere woorden: als er in het afgelopen jaar niet was opgeschoten om in september klaar te zijn, had Tilburg tot maart 2018 moeten wachten, met als gevolg een groot leeg pand in de binnenstad tijdens de feestdagen.

En nog is het Pieter Vreedeplein niet klaar. Het is ongezellig, stenig en afstandelijk. Wereldhave is er stevig mee aan het stoeien, maar weet nog niet hoe dat plein verbeterd gaat worden.

’t Boeketje
Wat wel zeker is, is dat de kiosk waarin Johan Cools zijn bloemenwinkel heeft, weg moet. Want op die plek komt de hijskraan te staan die nodig is om een woontoren te bouwen op de nu nog lege plek aan het plein. De huuropzegging via de rechter is slechts een formaliteit.

Maar dat wil echter helemaal niet zeggen dat de bloemenwinkel van Johan Cools weg moet. Belinde vertelde wel verrast te zijn, dat Johan Cools niet in de kelder wilde, of op de plek van Sissy Boy. Maar er valt zeker nog over te praten. En ook een tijdelijke oplossing op het plein behoort in principe tot de mogelijkheden.

Overigens gaat het nog even duren met het Pieter Vreedeplein, want ook het Spaanse architectenbureau Bonell i Gil dat het plein heeft ontworpen, moet met een herinrichting instemmen en voorlopig hebben deze heren de hakken in het zand gezet. Een idee om alle winkelpuien een stuk naar voren te halen en in een ‘golf’ te laten lopen, is daardoor afgeketst. Dit idee is eveneens in Nieuwegein uitgevoerd, waar eenzelfde probleem bestond met een mislukt plein.

Een nieuw idee is er nu nog niet. Maar in ieder geval zal het plein groener, intiemer en gezelliger moeten worden.

Emmapassage en -parkeergarage
De indruk was gewekt dat de Emmapassage alleen verbouwd zou gaan worden als de gemeente eerst akkoord zou gaan met de aankoop van de parkeergarage. Dat deze indruk breed in de raad leefde was al te horen in de commissievergadering van 15 januari 2018 en werd gewekt door de manier waarop de plannen in de gemeentelijke stukken waren opgenomen.

Het verhaal bleek toch anders in elkaar te zitten, volgens Wereldhave.
De parkeergarage gaat een heel grondige verbouwing tegemoet. Zo grondig, dat Wereldhave van mening was dat ze de parkeergarage niet kan blijven verhuren (aan de gemeente) met hetzelfde huurcontract. Bovendien heeft de vastgoedreus financiering nodig voor de extra 25 miljoen dat het in de Emmapassage en -garage gaat investeren. In september 2017 heeft Wereldhave dit al aan de gemeente Tilburg laten weten.

Daarop heeft de gemeente Tilburg gevraagd of zij als huurder dan het eerste recht op koop zou mogen. Daar heeft Wereldhave mee ingestemd. Echter, de getaxeerde waarde – 35.000 à 40.000 euro per parkeerplaats – bleek voor de gemeente erg hoog te zijn en overeengekomen werd dat de gemeente Tilburg de parkeerplaats mocht kopen voor 26.000 euro per parkeerplaats. Daarom stond er in het voorstel, dat in oktober 2017 naar de raad ging, dat er een optie lag om de garage te kopen. Deze optie, mogelijkheid, heeft toen niemand opgemerkt.

Pas toen deze mogelijke koop in januari in concrete vorm op tafel lag in de vergadering van de raadscommissie, werd het pas een onderwerp van discussie. Te meer ook, omdat uit dat raadsvoorstel breed de conclusie werd getrokken dat het gehele project met de Emmapassage niet zou doorgaan als de gemeente die garage niet zou kopen.

Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn.

Wereldhave kan de parkeergarage alleen maar verbouwen in de zomermaanden, zodat de ondernemers in de Emmapassage er zo min mogelijk last van hebben. En de parkeergarage is het eerste onderdeel dat moet gebeuren voordat alle andere verbouwingen kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het deels afbreken van de Emmapassage en aan de aanleg van het tweede deel van de Frederikstraat, dwars door het Expo-pand aan de Heuvelstraat heen.

Als nu de gemeente Tilburg er van afziet om de Emmagarage te kopen, zal Wereldhave eerst op zoek moeten naar een andere koper. Dit gaat meer tijd kosten zodat de verbouwing niet in de zomer van 2018, maar pas in de zomer van 2019 kan beginnen. Het is dus niet zo dat het hele project dan niet doorgaat, maar wel dat alles een heel jaar opschuift en het dus een jaar langer duurt voordat de binnenstad klaar is.

Mobiele versie afsluiten