Site pictogram Tilburgers.nl

Gft-container niet wekelijks ledigen in de zomer maanden

De groente-, fruit- en tuinafvalcontainer (GFT) slechts eenmaal per twee weken ophalen. Dit is en blijft het advies van het college van B&W aan de gemeenteraad. Volgens het college zou door de extra inzameling van GFT een groot deel van de verbeterde afvalscheiding sinds 2016 teniet worden gedaan. Hiermee wordt het initiatiefvoorstel van Lijst Hans Smolders (LST) voor het wekelijks ledigen van de Gft-container tijdens de warme maanden niet overgenomen door het college van B&W.

Een belangrijke reden is dat de gemeenteraad al in 2015 maatregelen heeft vastgesteld om in 2019 nog maar maximaal 140 kg restafval per inwoner te produceren. Eén van de maatregelen is het tweewekelijks ophalen van de GFT. De maatregelen die zijn genomen hebben geleid tot de juiste ontwikkeling. De hoeveelheid restafval is afgenomen van 194 kg in 2015, naar 178 kg in 2016 en naar verwachting 160 kg per inwoner in 2017.

De redenering die hier aan vast zit, is dat bij laagbouwhuizen iedereen gebruik maakt van een duo-container waar zowel gft-afval als restafval in gaat. Een extra, wekelijkse inzameling in de zomermaanden zou daardoor met zich meebrengen dat ook het restafval dan elke week weer wordt opgehaald. Volgens het college zal dit als effect hebben dat bewoners minder gemotiveerd worden om restafval gescheiden weg te gooien door de beschikbare extra ruimte hiervoor.

Nog tot 30 oktober 2017 staat de website ‘Met het oog op 2018‘ ter beschikking van alle Tilburgers, waar zij plannen en voorstellen kunnen indienen bij de gemeenteraad voor het komende jaar. Op deze plek heeft ook Xander van Vlijmen voorgesteld om in de zomermaanden de gft-containers wekelijks te legen zodat de overlast van vliegen en maden in de “warme” maanden van april tot november wordt beperkt. Inmiddels hebben 348 burgers hun steun betuigd voor dit voorstel en 2 tegen.

Mobiele versie afsluiten