Site pictogram Tilburgers.nl

GGD onderzoekt de gezondheid van kinderen

De GGD Hart voor Brabant wil graag in kaart brengen hoe het zit met de gezondheid van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 11 jaar. Hiervoor ontvangen 30.000 ouders of verzorgers van kinderen uit de regio een uitnodiging om mee te doen aan een enquête. De vragen in het onderzoek gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van uw kind.

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via cursussen.

Karien van den Bergh, onderzoekster bij de GGD: “Ouders weten zelf het beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgt een groot aantal ouders eind september een brief van de GGD in de bus. Hierin vragen we om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook over sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Ouders van peuters kijken anders tegen dingen aan dan ouders met kinderen van 10 of 11 jaar. Juist daarom vragen we zoveel ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar wat mensen invullen.”

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. In de regio Hart van Brabant wordt dit regionaal geregeld. De ambitie is dat de jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen ondersteuning bij wat zij zelf kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Opvoeden is een zaak van ons allemaal, iedereen kan daaraan een bijdrage leveren. Soms is er meer nodig. Voor kinderen en gezinnen die langdurig hulp nodig hebben, is er hulp op maat. De regio wil deze ambitie waarmaken met een eenvoudiger en effectiever jeugdstelsel dat bovendien betaalbaar is. In de Jeugdwet staat dat gemeenten gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de daadwerkelijk geleverde productie en de kwaliteit van de jeugdhulp te kunnen beoordelen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD Hart voor Brabant de gezondheid van de kinderen in de regio in beeld kan brengen.

Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan kunt u de vragenlijst veilig online invullen op www.GGDmonitor.nl. De GGD Hart voor Brabant verwerken uw antwoorden vertrouwelijk. Karien: “Iedere ingevulde vragenlijst, draagt een steentje bij aan de gezonde groei en ontwikkeling van uw kind én de andere kinderen in ons werkgebied. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de medewerking van veel ouders!”

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk:

Telefoon: 0800-020 08 23 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)

E-mail: infomonitorggd@desan.nl.

Mobiele versie afsluiten