Site pictogram Tilburgers.nl

GGD rapport naar kindermishandeling krijgt vervolg; commissie steunt snel handelen door Noordanus

noordanus_raad11-10-10
Burgemeester Peter Noordanus

Naar aanleiding van het rapport van GGD Hart van Brabant over kindermishandeling bij het koranonderwijs in Tilburg-Noord en de daar op volgende aangifte door burgemeester Peter Noordanus, werd deze maandagochtend een discussie gevoerd in de commissie ‘Leefbaarheid’. De opdracht voor dit onderzoek was afkomstig van de VVD en Trots, gesteund door de volledige raad.

Peter Noordanus gaf aan dat het goed was, dat de raad dit initiatief had genomen, ondanks dat hijzelf het eerst niet zag zitten. De adviezen die de GGD in het rapport aan de gemeente geeft, wil hij opvolgen. “Goed dat raad het initiatief heeft genomen om dit te onderzoeken. De vraag is: Hoe krijg je feiten? Je praat over twee behoorlijk gesloten gemeenschappen, waarbij zij minder moeite hebben met de praktijken van de koranschool dan wij. We moeten laten zien dat er geen ruimte is om te tornen aan de normen. “Kinderen worden niet mishandeld” is de basislijn. Het strafrecht is niet altijd de meest geschikte weg om mensen tot gedragsverandering te krijgen. Daarom moet je het gesprek aangaan. Aan beide imams zal ik duidelijk stellen dat kindermishandeling niet mag. Die brug moet ik slaan, en ze overtuigen, anders kun je controleren zoveel je wil. Kinderen moeten veilig opgevoed worden, ongeacht of het bij de cultuur past, deze mensen zullen moeten inzien dat ze ook Tilburger zijn. Hier zit geen ruimte voor onderhandelen.” Waarmee hij ook aangaf dat hij kiest voor een zorgvuldige, open en neutrale aanpak, zoals de GGD adviseert.

Joost van Puijenbroek, Trots, pleitte voor een hardere aanpak: “Bij het lezen van het GGD rapport had ik het idee dat ik een 60 jaar oud rapport las over catechismuslessen. Het is niet de eerste keer dat Imam Salam het onderwerp van gesprek is hier. De grens is bereikt. Dee praktijken van deze man moeten stoppen, niet alleen in Tilburg maar ook landelijk. Deze draaideur-extremist verdient een enkele reis terug.” Mieke Heuvelmans, D66, is het hier niet mee eens: “Het is balanceren op een koord. Je moet niet met zevenmijlslaarzen door de porceleinskast willen, dan sluit die gemeenschap zich nog meer af van de samenleving dan ze nu al doen en ben je verder van huis.”

Het onderzoek is alleen gehouden onder kinderen van 10 à 11 jaar, terwijl moslimkinderen al vanaf 6 jaar koranonderwijs volgen, dus is het heel goed mogelijk dat er veel meer kinderen mishandeld zijn dan de zes die de GGD nu heeft ontdekt. Wat de situatie, en daardoor ook het onderzoek, moeilijk maakt is, dat de ouders, onder druk van de eigen gemeenschap, geen aangifte kunnen of willen doen en een gesprek hierover uit de weg gaan.

joostvanpuijenbroek
Joost van Puijenbroek – fractievoorzitter Trots

Naar aanleiding van deze discussie heeft de Trots-fractie vanmiddag vragen ingediend over de mogelijkheden om imam Salam aan te pakken. Deze partij wil weten welke middelen de gemeente heeft om ongewenste personen het leven zo moeilijk mogelijk te maken. “Hierbij denken we van een GBA-onderzoek tot aan onderzoeken of we de verblijfsvergunning kunnen laten intrekken.” licht de partij toe.

Mobiele versie afsluiten