Site pictogram Tilburgers.nl

Gouden Speld voor Frans Goossens

Frans Goossens uit Udenhout ontving op zaterdag 11 januari 2020 de Gouden Speld van de gemeente Tilburg vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet en voorzitterschap bij Stichting Heemcentrum ’t
Schoor in Udenhout.

Burgemeester Weterings reikte de Gouden Speld uit ter gelegenheid van het afscheid van de heer Goossens als voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie van Heemcentrum ’t Schoor bij
Hotel restaurant ’t Centrum, Slimstraat 1 in Udenhout.

Heemcentrum Het Schoor in Udenhout Foto: John Geerts

Frans Goossens (75) is 13 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar voorzitter, van Stichting Heemcentrum ’t Schoor, het heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel. Het heemcentrum profileert zich met zijn collectie aan de Schoorstraat 2 in Udenhout, de vele publicaties op basis van historisch onderzoek (inclusief jaarboek Unentse Sprokkels) en activiteiten voor de gemeenschap, zoals programma’s voor scholen, een vitrine in het zorgcentrum, de 4-meiviering, de organisatie van Open Monumentendag, de viering van 75 jaar bevrijding, ondersteuning gildefeesten, betrokkenheid bij kasteelfeesten, etc.

Het is Frans Goossens die ’t Schoor meer op de kaart heeft gezet in Udenhout en Biezenmortel, onder andere door de wekelijkse openstelling van het heemcentrum. Hij heeft een omvangrijk digitaliseringsprogramma opgezet en gezorgd voor toeristische informatie langs het Udenhouts erfgoed.

Van 2006 tot 2014 was hij secretaris/penningmeester van de dorpsraad Udenhout. Zijn inzet voor de dorpsraad was buitengewoon. Het oorspronkelijk fysieke archief is destijds mede door zijn toedoen volledig gedigitaliseerd. Bij zijn afscheid van de dorpsraad in 2014 heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Van 2005 tot 2010 was de heer Goossens lid van de werkgroep Residence voor een nieuwe vorm van huisvesting voor ouderen in Udenhout en Berkel-Enschot. Van 1993 tot 1997 was hij penningmeester van de Stichting Katholiek Onderwijs Udenhout en van 1984 tot 1989 voorzitter van de Badmintonclub Udenhout.

Mobiele versie afsluiten